aktualno arhiv vse     Število vpisov: 39
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
ZAKON O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI (ZEPDSV - neuradno prečiščeno besedilo) 20.11.2023 09.05.2023
ZAKON O ZAPOSLOVANJU, SAMOZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV (ZZSDT - neuradno prečiščeno besedilo) 08.07.2023 [!] 11.04.2023
ZAKON O ČEZMEJNEM IZVAJANJU STORITEV (ZČmIS-1) 18.04.2023 [!] 04.04.2023
ZAKON O DELOVNEM ČASU IN OBVEZNIH POČITKIH MOBILNIH DELAVCEV TER O ZAPISOVALNI OPREMI V CESTNIH PREVOZIH (ZDCOPMD - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 12.12.2022
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 08.11.2022 [!] 14.11.2022
ZAKON O DELOVNEM ČASU IN OBVEZNIH POČITKIH MOBILNIH DELAVCEV TER O ZAPISOVALNI OPREMI V CESTNIH PREVOZIH (ZDCOPMD - neuradno prečiščeno besedilo) 14.07.2022 31.12.2022 26.06.2020
ZAKON O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD - neuradno prečiščeno besedilo) 05.05.2022 [!] 22.04.2022
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 05.05.2022 [!] 07.11.2022 14.11.2022
ZAKON O ŠTIPENDIRANJU (ZŠtip-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 05.05.2022 [!] 14.11.2022
ZAKON O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O DELU NA DOMU, 1996 - Konvencija MOD št. 177 (MKDD) 14.04.2022 [!] 11.05.2022
ZAKON O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD - neuradno prečiščeno besedilo) 05.03.2022 [!] 04.05.2022 07.03.2022
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.03.2022 [!] 04.05.2022 07.02.2022
ZAKON O PREPREČEVANJU DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO (ZPDZC-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2022 18.01.2022
ZAKON O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD - neuradno prečiščeno besedilo) 13.11.2021 [!] 04.03.2022 17.01.2022
ZAKON O ČEZMEJNEM IZVAJANJU STORITEV (ZČmIS - neuradno prečiščeno besedilo) 04.08.2021 31.12.2023 28.07.2021
ZAKON O ŠTIPENDIRANJU (ZŠtip-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 14.07.2021 [!] 04.05.2022 13.08.2021
ZAKON O ZAPOSLOVANJU, SAMOZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV (ZZSDT - neuradno prečiščeno besedilo) 12.05.2021 [!] 07.07.2023 13.04.2021
ZAKON O ZAPOSLOVANJU, SAMOZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV (ZZSDT - uradno prečiščeno besedilo) 12.05.2021 [!] 07.07.2023 08.06.2021
ZAKON O ZAPOSLITVENI REHABILITACIJI IN ZAPOSLOVANJU INVALIDOV (ZZRZI - neuradno prečiščeno besedilo) 24.02.2021 [!] 11.02.2021
ZAKON O PREPREČEVANJU DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO (ZPDZC-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 13.07.2019 31.12.2021 03.07.2019
ZAKON O MINIMALNI PLAČI (ZMinP - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 28.12.2018
ZAKON O ZAPOSLOVANJU, SAMOZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV (ZZSDT - neuradno prečiščeno besedilo) 01.07.2018 11.05.2021 09.05.2018
ZAKON O ZAPOSLOVANJU, SAMOZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV (ZZSDT-UPB2 - uradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 30.06.2018 09.01.2018
ZAKON O ZAPOSLOVANJU, SAMOZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV (ZZSDT - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 30.06.2018 02.11.2017
ZAKON O INTERVENTNEM UKREPU NA PODROČJU TRGA DELA (ZIUPTD - neuradno prečiščeno besedilo) 23.12.2017 31.12.2019 29.12.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 39