aktualno arhiv vse     Število vpisov: 36
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
ZAKON O ŠTIPENDIRANJU (ZŠtip-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.09.2024 [!] 06.12.2023
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 31.12.2023 [!] 15.01.2024
ZAKON O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI (ZEPDSV - neuradno prečiščeno besedilo) 20.11.2023 09.05.2023
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 16.11.2023 [!] 30.12.2023 16.11.2023
ZAKON O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD - neuradno prečiščeno besedilo) 11.11.2023 [!] 03.11.2023
ZAKON O PREPREČEVANJU DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO (ZPDZC-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 03.08.2023 17.08.2023
ZAKON O ZAPOSLOVANJU, SAMOZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV (ZZSDT - neuradno prečiščeno besedilo) 08.07.2023 [!] 11.04.2023
ZAKON O ČEZMEJNEM IZVAJANJU STORITEV (ZČmIS-1) 18.04.2023 [!] 04.04.2023
ZAKON O DELOVNEM ČASU IN OBVEZNIH POČITKIH MOBILNIH DELAVCEV TER O ZAPISOVALNI OPREMI V CESTNIH PREVOZIH (ZDCOPMD - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 12.12.2022
ZAKON O DELOVNEM ČASU IN OBVEZNIH POČITKIH MOBILNIH DELAVCEV TER O ZAPISOVALNI OPREMI V CESTNIH PREVOZIH (ZDCOPMD - neuradno prečiščeno besedilo) 14.07.2022 31.12.2022 26.06.2020
ZAKON O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD - neuradno prečiščeno besedilo) 05.05.2022 [!] 10.11.2023 22.04.2022
ZAKON O ŠTIPENDIRANJU (ZŠtip-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 05.05.2022 [!] 31.08.2024 14.11.2022
ZAKON O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O DELU NA DOMU, 1996 - Konvencija MOD št. 177 (MKDD) 14.04.2022 [!] 11.05.2022
ZAKON O PREPREČEVANJU DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO (ZPDZC-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2022 02.08.2023 18.01.2022
ZAKON O ČEZMEJNEM IZVAJANJU STORITEV (ZČmIS - neuradno prečiščeno besedilo) 04.08.2021 31.12.2023 28.07.2021
ZAKON O ZAPOSLOVANJU, SAMOZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV (ZZSDT - neuradno prečiščeno besedilo) 12.05.2021 [!] 07.07.2023 13.04.2021
ZAKON O ZAPOSLOVANJU, SAMOZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV (ZZSDT - uradno prečiščeno besedilo) 12.05.2021 [!] 07.07.2023 08.06.2021
ZAKON O ZAPOSLITVENI REHABILITACIJI IN ZAPOSLOVANJU INVALIDOV (ZZRZI - neuradno prečiščeno besedilo) 24.02.2021 [!] 11.02.2021
ZAKON O MINIMALNI PLAČI (ZMinP - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 28.12.2018
ZAKON O ZAPOSLOVANJU, SAMOZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV (ZZSDT - neuradno prečiščeno besedilo) 01.07.2018 11.05.2021 09.05.2018
ZAKON O ZAPOSLOVANJU, SAMOZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV (ZZSDT-UPB2 - uradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 30.06.2018 09.01.2018
ZAKON O ZAPOSLOVANJU, SAMOZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV (ZZSDT - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 30.06.2018 02.11.2017
ZAKON O INTERVENTNEM UKREPU NA PODROČJU TRGA DELA (ZIUPTD - neuradno prečiščeno besedilo) 23.12.2017 31.12.2019 29.12.2017
ZAKON O INŠPEKCIJI DELA (ZID-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 21.10.2017 [!] 09.10.2017
ZAKON O INTERVENTNEM UKREPU NA PODROČJU TRGA DELA (ZIUPTD) 01.01.2016 22.12.2017 03.12.2015
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 36