aktualno arhiv vse     Število vpisov: 40
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 04.08.2021 28.07.2021
ZAKON O ČEZMEJNEM IZVAJANJU STORITEV (ZČmIS - neuradno prečiščeno besedilo) 04.08.2021 28.07.2021
ZAKON O ŠTIPENDIRANJU (ZŠtip-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 14.07.2021 [!] 13.08.2021
ZAKON O ZAPOSLOVANJU, SAMOZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV (ZZSDT - neuradno prečiščeno besedilo) 12.05.2021 [!] 13.04.2021
ZAKON O ZAPOSLOVANJU, SAMOZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV (ZZSDT - uradno prečiščeno besedilo) 12.05.2021 [!] 08.06.2021
ZAKON O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD - neuradno prečiščeno besedilo) 09.05.2021 [!] 12.04.2021
ZAKON O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O DELU NA DOMU, 1996 - Konvencija MOD št. 177 (MKDD) 27.02.2021 17.02.2021
ZAKON O ZAPOSLITVENI REHABILITACIJI IN ZAPOSLOVANJU INVALIDOV (ZZRZI - neuradno prečiščeno besedilo) 24.02.2021 [!] 11.02.2021
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 05.02.2021 [!] 03.08.2021 11.02.2021
ZAKON O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2021 [!] 08.05.2021 12.02.2021
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 31.12.2020 [!] 04.02.2021 07.01.2021
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 28.11.2020 [!] 30.12.2020 30.11.2020
ZAKON O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD - neuradno prečiščeno besedilo) 28.11.2020 [!] 31.12.2020 14.12.2020
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 11.01.2020 27.11.2020 31.12.2019
ZAKON O PREPREČEVANJU DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO (ZPDZC-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 13.07.2019 03.07.2019
ZAKON O MINIMALNI PLAČI (ZMinP - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 28.12.2018
ZAKON O ŠTIPENDIRANJU (ZŠtip-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.09.2018 [!] 13.07.2021 10.05.2018
ZAKON O ZAPOSLOVANJU, SAMOZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV (ZZSDT - neuradno prečiščeno besedilo) 01.07.2018 11.05.2021 09.05.2018
ZAKON O ZAPOSLOVANJU, SAMOZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV (ZZSDT-UPB2 - uradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 30.06.2018 09.01.2018
ZAKON O ZAPOSLOVANJU, SAMOZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV (ZZSDT - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 30.06.2018 02.11.2017
ZAKON O ČEZMEJNEM IZVAJANJU STORITEV (ZČmIS) 01.01.2018 03.08.2021 28.02.2017
ZAKON O INTERVENTNEM UKREPU NA PODROČJU TRGA DELA (ZIUPTD - neuradno prečiščeno besedilo) 23.12.2017 31.12.2019 29.12.2017
ZAKON O ŠTIPENDIRANJU (ZŠtip-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 17.11.2017 [!] 31.08.2018 10.05.2018
ZAKON O INŠPEKCIJI DELA (ZID-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 21.10.2017 [!] 09.10.2017
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 30.07.2016 [!] 19.04.2019 01.08.2016
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 40