Novosti

Najbolj obiskano

Statistični podatki / Podatki za obračun plač - 27.07.2020
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Julij 2020
Statistični podatki / Dnevnice - 08.01.2020
DNEVNICE - TUJINA - leto 2020
Statistični podatki / Regres za dopust - 05.08.2020
REGRES ZA LETNI DOPUST – leto 2020
Statistični podatki / Odpravnine - 04.08.2020
ODPRAVNINA ZARADI ODPOVEDI PZ ZA DOLOČEN ČAS - leto 2020
Statistični podatki / Delo na domu - 03.08.2020
NADOMESTILO ZA UPORABO LASTNIH SREDSTEV PRI DELU NA DOMU - leto 2020
Statistični podatki / Prispevki zasebniki - 29.06.2020
Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike za JUNIJ - DECEMBER 2020
Statistični podatki / Odpravnine - 04.08.2020
ODPRAVNINA ZARADI ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI - leto 2020
Statistični podatki / EURIBOR - 27.07.2020
EURIBOR - evropska medbančna obrestna mera - leto 2020
Statistični podatki / Prispevki 040 družbeniki - 27.07.2020
Obračun prispevkov za socialno varnost za 040 družbenike za JULIJ 2020
Statistični podatki / Plače - 31.07.2020
POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA V RS - leto 2020