Novosti

Statistični podatki / Prispevki 040 družbeniki / 22.09.2022
Obračun prispevkov za socialno varnost za 040 družbenike za SEPTEMBER 2022
Statistični podatki / EURIBOR / 22.09.2022
EURIBOR - evropska medbančna obrestna mera - leto 2022
Svet davkov / Novice / 12.09.2022
eKartica – NOVOSTI IZ PRENOVE
Statistični podatki / Rast cen / 06.09.2022
RAST CEN V RS V PRIMERJAVI S PREJŠNJIM MESECEM – leto 2022
Svet davkov / Novice / 31.08.2022
NESPREMENJENO V AVGUSTU 2022 – končni podatki
Statistični podatki / Regres za prehrano / 31.08.2022
REGRES ZA PREHRANO MED DELOM - leto 2022

Najbolj obiskano

Statistični podatki / Podatki za obračun plač - 22.09.2022
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za September 2022
Statistični podatki / Regres za prehrano - 31.08.2022
REGRES ZA PREHRANO MED DELOM - leto 2022
Statistični podatki / EURIBOR - 22.09.2022
EURIBOR - evropska medbančna obrestna mera - leto 2022
Statistični podatki / Podatki za obračun plač - 22.08.2022
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Avgust 2022
Statistični podatki / Dnevnice - 05.01.2022
DNEVNICE - TUJINA - leto 2022