Novosti

Davki / DDV / 13.06.2024
Kombinirana nomenklatura za leto 2024
Davki / Davčni postopek in davčna služba / 11.06.2024
Odločba Ustavnega sodišča - 18.a člen ZFU (07.06.2024)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 10.06.2024
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - maj 2024
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 27.05.2024
02.9 KOLEKTIVNA POGODBA ZA KMETIJSTVO IN ŽIVILSKO INDUSTRIJO SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 20.05.2024
15.0 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI CESTNEGA GOSPODARSTVA (KPD-CG)
Ostalo / Prekrški in upravni spor / 08.05.2024
ZAKON O PREKRŠKIH (ZP-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 08.05.2024
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - april 2024