Novosti

Delo in prispevki / Delovna razmerja / 29.05.2023
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - maj 2023
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 29.05.2023
43.4a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi za poštne in kurirske dejavnosti
Davki / Davčni postopek in davčna služba / 24.05.2023
Splošni pogoji plačevanja dajatev z e-računom
Davki / Davčni postopek in davčna služba / 09.05.2023
Sklep Ustavnega sodišča RS - 18.a člen ZFU (05.05.2023)
Ostalo / Prekrški in upravni spor / 08.05.2023
ZAKON O UPRAVNEM SPORU (ZUS-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Prekrški in upravni spor / 08.05.2023
ZAKON O UPRAVNEM SPORU (ZUS-1 - neuradno prečiščeno besedilo)