aktualno arhiv vse     Število vpisov: 48
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
ZAKON O POMOČI GOSPODARSTVU ZARADI VISOKIH POVIŠANJ CEN ELEKTRIČNE ENERGIJE IN ZEMELJSKEGA PLINA (ZPGVCEP) 10.09.2022 12.09.2022
ZAKON O UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC DVIGA CEN ENERGENTOV V GOSPODARSTVU IN KMETIJSTVU (ZUOPDCE) 05.03.2022 07.03.2022
SKLEP o podaljšanju ukrepa kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni 01.03.2022 31.05.2022 01.03.2022
SKLEP o podaljšanju ukrepa pomoči za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje 01.02.2022 28.02.2022 31.01.2022
SKLEP o podaljšanju veljavnosti ukrepa delno povrnjenega izgubljenega dohodka za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka iz ZNUPZ 01.01.2022 28.02.2022 27.12.2021
Uredba o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi, povračilu sredstev preko informacijskega sistema FURS ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2022 [!] 30.06.2022 27.12.2021
Uredba o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju turizma, o povračilu sredstev prek informacijskega sistema FURS ter o načinu vodenja in upravljanja evidence bonov 01.01.2022 30.07.2022 03.01.2022
ZAKON O NUJNIH UKREPIH NA PODROČJU ZDRAVSTVA (ZNUPZ - neuradno prečiščeno besedilo) 30.12.2021 13.01.2022
ZAKON O DODATNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC COVID-19 (ZDUOP - neuradno prečiščeno besedilo) 30.12.2021 [!] 14.01.2022
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO (ZIUZEOP - neuradno prečiščeno besedilo) 30.12.2021 [!] 21.01.2022
INTERVENTNI ZAKON ZA ODPRAVO OVIR PRI IZVEDBI POMEMBNIH INVESTICIJ ZA ZAGON GOSPODARSTVA PO EPIDEMIJI COVID-19 (IZOOPIZG - neuradno prečiščeno besedilo) 30.12.2021 25.01.2022
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19 (ZIUOOPE - neuradno prečiščeno besedilo) 30.12.2021 25.01.2022
ZAKON O ZAČASNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC COVID-19 (ZZUOOP - neuradno prečiščeno besedilo) 30.12.2021 13.01.2022
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA POMOČ PRI OMILITVI POSLEDIC DRUGEGA VALA EPIDEMIJE COVID-19 (ZIUPOPDVE - neuradno prečiščeno besedilo) 30.12.2021 21.01.2022
ZAKON O DODATNIH UKREPIH ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA, OMILITEV, OBVLADOVANJE, OKREVANJE IN ODPRAVO POSLEDIC COVID-19 (ZDUPŠOP) 30.12.2021 [!] 30.12.2021
SKLEP o podaljšanju veljavnosti bonov za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi 04.12.2021 30.06.2022 06.12.2021
ZAKON O NUJNIH UKREPIH NA PODROČJU ZDRAVSTVA (ZNUPZ - neuradno prečiščeno besedilo) 04.12.2021 [!] 29.12.2021 06.12.2021
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA POMOČ GOSPODARSTVU IN TURIZMU PRI OMILITVI POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19 (ZIUPGT) 14.07.2021 14.07.2021
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC DRUGEGA VALA EPIDEMIJE COVID-19 (ZIUOPDVE - neuradno prečiščeno besedilo) 14.07.2021 13.08.2021
ZAKON O ZAČASNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC COVID-19 (ZZUOOP - neuradno prečiščeno besedilo) 14.07.2021 [!] 29.12.2021 15.07.2021
ZAKON O DODATNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC COVID-19 (ZDUOP - neuradno prečiščeno besedilo) 14.07.2021 [!] 29.12.2021 15.07.2021
Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo 01.06.2021 30.06.2021 28.05.2021
Pravilnik o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 29.04.2021 15.04.2021
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC DRUGEGA VALA EPIDEMIJE COVID-19 (ZIUOPDVE - neuradno prečiščeno besedilo) 17.04.2021 13.07.2021 06.04.2021
Sklep o podaljšanju ukrepov iz 67. in 68. člena ZIUOPDVE (PKP#6; NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.04.2021 30.06.2021 26.03.2021
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 48