aktualno arhiv vse     Število vpisov: 42
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Uredba o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi, povračilu sredstev preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov 16.07.2021 [!] 31.12.2021 16.07.2021
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA POMOČ GOSPODARSTVU IN TURIZMU PRI OMILITVI POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19 (ZIUPGT) 14.07.2021 14.07.2021
ZAKON O NUJNIH UKREPIH NA PODROČJU ZDRAVSTVA (ZNUPZ) 14.07.2021 14.07.2021
ZAKON O DODATNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC COVID-19 (ZDUOP - neuradno prečiščeno besedilo) 14.07.2021 [!] 15.07.2021
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19 (ZIUOOPE - neuradno prečiščeno besedilo) 14.07.2021 [!] 15.07.2021
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA POMOČ PRI OMILITVI POSLEDIC DRUGEGA VALA EPIDEMIJE COVID-19 (ZIUPOPDVE - neuradno prečiščeno besedilo) 14.07.2021 [!] 13.08.2021
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC DRUGEGA VALA EPIDEMIJE COVID-19 (ZIUOPDVE - neuradno prečiščeno besedilo) 14.07.2021 13.08.2021
ZAKON O ZAČASNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC COVID-19 (ZZUOOP - neuradno prečiščeno besedilo) 14.07.2021 [!] 15.07.2021
Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo 01.06.2021 30.06.2021 28.05.2021
ZAKON O ZAČASNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC COVID-19 (ZZUOOP - neuradno prečiščeno besedilo) 30.05.2021 [!] 13.07.2021 24.05.2021
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA POMOČ PRI OMILITVI POSLEDIC DRUGEGA VALA EPIDEMIJE COVID-19 (ZIUPOPDVE - neuradno prečiščeno besedilo) 30.05.2021 [!] 13.07.2021 24.05.2021
Pravilnik o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 29.04.2021 15.04.2021
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC DRUGEGA VALA EPIDEMIJE COVID-19 (ZIUOPDVE - neuradno prečiščeno besedilo) 17.04.2021 13.07.2021 06.04.2021
Sklep o podaljšanju ukrepov iz 67. in 68. člena ZIUOPDVE (PKP#6; NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.04.2021 30.06.2021 26.03.2021
Sklep o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz ZZUOOP (PKP#5) ter ZIUOPDVE (PKP#6) (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.04.2021 30.06.2021 26.03.2021
Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka za verske uslužbence (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.04.2021 30.06.2021 01.04.2021
Sklep o podaljšanju ukrepa na področju davčne izvršbe (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 17.03.2021 18.04.2021 17.03.2021
Sklep o podaljšanju ukrepa odloga izvršbe (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 17.03.2021 18.04.2021 17.03.2021
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO (ZIUZEOP - neuradno prečiščeno besedilo) 05.02.2021 [!] 09.02.2021
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA PRIPRAVO NA DRUGI VAL COVID-19 (ZIUPDV - neuradno prečiščeno besedilo) 05.02.2021 [!] 11.02.2021
ZAKON O ZAČASNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC COVID-19 (ZZUOOP - neuradno prečiščeno besedilo) 05.02.2021 [!] 29.05.2021 09.02.2021
ZAKON O DODATNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC COVID-19 (ZDUOP) 05.02.2021 [!] 13.07.2021 05.02.2021
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19 (ZIUOOPE - neuradno prečiščeno besedilo) 05.02.2021 [!] 13.07.2021 09.02.2021
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA POMOČ PRI OMILITVI POSLEDIC DRUGEGA VALA EPIDEMIJE COVID-19 (ZIUPOPDVE - neuradno prečiščeno besedilo) 05.02.2021 [!] 29.05.2021 10.02.2021
Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19 za športne organizacije 09.01.2021 11.01.2021
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 42