Novosti

Davki / Davčni postopek in davčna služba / 18.07.2023
Uredba o upravnem poslovanju (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo)
Davki / Davčni postopek in davčna služba / 28.06.2023
Odločba Ustavnega sodišča - ZDavP-2 (23.06.2023)
Davki / Davčni postopek in davčna služba / 24.05.2023
Splošni pogoji plačevanja dajatev z e-računom
Davki / Davčni postopek in davčna služba / 09.05.2023
Sklep Ustavnega sodišča RS - 18.a člen ZFU (05.05.2023)
Davki / Davčni postopek in davčna služba / 05.04.2023
ZAKON O DAVČNEM POTRJEVANJU RAČUNOV (ZDavPR - neuradno prečiščeno besedilo)
Davki / Davčni postopek in davčna služba / 06.02.2023
ZAKON O FINANČNI UPRAVI (ZFU - neuradno prečiščeno besedilo)

Najbolj obiskano

Davki / Davčni postopek in davčna služba - 28.12.2022
ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Davki / Davčni postopek in davčna služba - 12.01.2022
ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU (ZUP - neuradno prečiščeno besedilo)
Davki / Davčni postopek in davčna služba - 05.04.2023
ZAKON O DAVČNEM POTRJEVANJU RAČUNOV (ZDavPR - neuradno prečiščeno besedilo)
Davki / Davčni postopek in davčna služba - 06.02.2023
ZAKON O FINANČNI UPRAVI (ZFU - neuradno prečiščeno besedilo)
Davki / Davčni postopek in davčna služba - 22.03.2022
ZAKON O FINANČNI UPRAVI (ZFU - neuradno prečiščeno besedilo)