Novosti

Davki / Davčni postopek in davčna služba / 06.07.2022
Uredba o upravnem poslovanju (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo)
Davki / Davčni postopek in davčna služba / 28.06.2022
Odločba Ustavnega sodišča - 2. poved prvega odstavka 148. člena ZDavP-2 (24.06.2022)
Davki / Davčni postopek in davčna služba / 17.05.2022
Uredba o upravnem poslovanju (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo)
Davki / Davčni postopek in davčna služba / 10.05.2022
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ("REK obrazci")
Davki / Davčni postopek in davčna služba / 20.04.2022
Odločba Ustavnega sodišča - peti odstavek 20. člena ZDavP-2 (15.04.2022)
Davki / Davčni postopek in davčna služba / 04.04.2022
Pravilnik o objavah prodaj in izvajanju spletne javne dražbe FURS
Davki / Davčni postopek in davčna služba / 22.03.2022
ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Davki / Davčni postopek in davčna služba / 22.03.2022
ZAKON O FINANČNI UPRAVI (ZFU - neuradno prečiščeno besedilo)

Najbolj obiskano

Davki / Davčni postopek in davčna služba - 22.03.2022
ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Davki / Davčni postopek in davčna služba - 10.01.2022
ZAKON O DAVČNEM POTRJEVANJU RAČUNOV (ZDavPR - neuradno prečiščeno besedilo)
Davki / Davčni postopek in davčna služba - 11.12.2017
ZAKON O DAVČNEM POTRJEVANJU RAČUNOV (ZDavPR - neuradno prečiščeno besedilo)
Davki / Davčni postopek in davčna služba - 05.01.2021
ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Davki / Davčni postopek in davčna služba - 12.01.2022
ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU (ZUP - neuradno prečiščeno besedilo)