Novosti

Davki / Davčni postopek in davčna služba / 17.05.2022
Uredba o upravnem poslovanju (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo)
Davki / Davčni postopek in davčna služba / 10.05.2022
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ("REK obrazci")
Davki / Davčni postopek in davčna služba / 20.04.2022
Odločba Ustavnega sodišča - peti odstavek 20. člena ZDavP-2 (15.04.2022)
Davki / Davčni postopek in davčna služba / 04.04.2022
Pravilnik o objavah prodaj in izvajanju spletne javne dražbe FURS
Davki / Davčni postopek in davčna služba / 22.03.2022
ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Davki / Davčni postopek in davčna služba / 22.03.2022
ZAKON O FINANČNI UPRAVI (ZFU - neuradno prečiščeno besedilo)

Najbolj obiskano

Davki / Davčni postopek in davčna služba - 10.05.2022
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ("REK obrazci")
Davki / Davčni postopek in davčna služba - 17.05.2022
Uredba o upravnem poslovanju (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo)
Davki / Davčni postopek in davčna služba - 22.03.2022
ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2 - neuradno prečiščeno besedilo)