aktualno arhiv vse     Število vpisov: 12
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
UVELJAVLJANJE MESEČNEGA TEMELJNEGA DOHODKA – Samozaposleni, verski uslužbenci, kmetje in družbeniki-poslovodje (od 11.04.2020 naprej) 13.05.2020 13.05.2020
OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV – Samozaposleni, družbeniki-poslovodje, verski uslužbenci in kmetje (od 11.04.2020 naprej) 12.05.2020 15.05.2020
POVRAČILO NADOMESTILA PLAČE IN OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV – Odsotnost iz razloga višje sile (od 11.04.2020 naprej) 08.05.2020 08.05.2020
POVRAČILO NADOMESTILA PLAČE IN OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV – Začasno čakanje na delo (od 11.04.2020 naprej) 08.05.2020 08.05.2020
OPROSTITEV PLAČILA PIZ PRISPEVKOV IN KRIZNI DODATEK (od 11.04.2020 naprej) 06.05.2020 06.05.2020
VRAČILO PREJETIH SREDSTEV PO ZIUZEOP – Neizpolnjevanje pogojev posameznega ukrepa – Izplačilo dobička, nakup lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačilo nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu (od 11.04.2020 naprej) 05.05.2020 05.05.2020
OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV – Samozaposleni, družbeniki-poslovodje, verski uslužbenci in kmetje (od 11.04.2020 do 30.04.2020) 16.04.2020 16.04.2020
UVELJAVLJANJE MESEČNEGA TEMELJNEGA DOHODKA – Samozaposleni, družbeniki-poslovodje, verski uslužbenci in kmetje (od 11.04.2020 do 30.04.2020) 15.04.2020 15.04.2020
POVRAČILO NADOMESTILA PLAČE IN OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV – Začasno čakanje na delo (od 11.04.2020 do 30.04.2020) 13.04.2020 16.04.2020
POVRAČILO NADOMESTILA PLAČE IN OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV – Odsotnost iz razloga višje sile (od 11.04.2020 do 30.04.2020) 13.04.2020 16.04.2020
OPROSTITEV PIZ PRISPEVKOV IN KRIZNI DODATEK (od 11.04.2020 do 30.04.2020) 09.04.2020 09.04.2020
VRAČILO PREJETIH SREDSTEV PO ZIUZEOP – Delitev dobička, izplačilo poslovne uspešnosti in nagrad poslovodstvu (od 11.04.2020 do 30.04.2020) 08.04.2020 09.04.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 12