aktualno arhiv vse     Število vpisov: 35
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno začasno ali občasno delo v kmetijstvu 01.04.2024 12.03.2024
Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo 01.04.2024 12.03.2024
Odredba o višini urne postavke in višini dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo upokojencev 01.03.2024 28.02.2025 07.02.2024
Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del 03.02.2024 05.02.2024
Pravilnik o obrazcu vloge za izdajo potrdila A1 01.01.2024 22.12.2023
Odredba o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2024 30.06.2024 22.12.2023
Pravilnik o uveljavljanju izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca 07.10.2023 26.09.2023
Pravilnik o osebnem dopolnilnem delu (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 12.08.2023 16.08.2023
Odredba o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.07.2023 31.12.2023 23.06.2023
Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno začasno ali občasno delo v kmetijstvu 01.04.2023 31.03.2024 27.03.2023
Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo 01.04.2023 31.03.2024 20.03.2023
Odredba o višini urne postavke in višini dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo upokojencev 01.03.2023 29.02.2024 15.02.2023
Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del 21.01.2023 02.02.2024 23.01.2023
Pravilnik o osebnem dopolnilnem delu (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 07.05.2022 11.08.2023 25.04.2022
Pravilnik o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve 01.01.2018 28.09.2017
Pravilnik o obrazcu vloge za izdajo potrdila A1 01.01.2018 31.12.2023 19.10.2017
Smernice za promocijo zdravja na delovnem mestu 01.01.2017 [!] 21.12.2016
Pravilnik o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 26.12.2015 31.12.2017 11.12.2015
Pravilnik za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku (neuradno prečiščeno besedilo) 28.11.2015 02.12.2015
Pravilnik o obdelavi in posredovanju podatkov v zvezi z zaposlitvijo in delom tujcev v Republiki Sloveniji 01.09.2015 16.09.2015
Pravilnik o vlogah in dokazilih v zvezi z zaposlovanjem in delom tujcev ter o zaposlitvah tujcev, ki niso vezane na trg dela (neuradno prečiščeno besedilo) 21.02.2015 31.08.2015 24.02.2015
Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov 01.04.2014 01.04.2014
Navodilo o vsebini in načinu sporočanja podatkov o izplačanih plačah zaposlenih pri pravnih osebah za potrebe statističnega raziskovanja (neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2014 [!] 30.11.2015 03.12.2015
Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del 23.11.2013 28.11.2013
Pravilnik o postopku vključevanja delavca v ukrepe na trgu dela med odpovednim rokom 06.07.2013 10.07.2013
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 35