aktualno arhiv vse     Število vpisov: 32
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Odredba o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 25.06.2021 31.12.2021 24.06.2021
Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno začasno ali občasno delo v kmetijstvu 01.04.2021 17.03.2021
Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo 01.04.2021 24.03.2021
Odredba o višini urne postavke in višini dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo upokojencev 01.03.2021 28.02.2022 02.03.2021
Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del 19.02.2021 19.02.2021
Odredba o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela 01.01.2021 24.06.2021 31.12.2020
Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno začasno ali občasno delo v kmetijstvu 18.04.2020 31.03.2021 19.04.2020
Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo 01.04.2020 31.03.2021 10.03.2020
Odredba o višini urne postavke in višini dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo 01.03.2020 28.02.2021 26.02.2020
Odredba o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 31.12.2020 07.01.2020
Pravilnik o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve 01.01.2018 28.09.2017
Pravilnik o obrazcu vloge za izdajo potrdila A1 01.01.2018 19.10.2017
Smernice za promocijo zdravja na delovnem mestu 01.01.2017 [!] 21.12.2016
Pravilnik o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 26.12.2015 31.12.2017 11.12.2015
Pravilnik za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku (neuradno prečiščeno besedilo) 28.11.2015 02.12.2015
Pravilnik o obdelavi in posredovanju podatkov v zvezi z zaposlitvijo in delom tujcev v Republiki Sloveniji 01.09.2015 16.09.2015
Pravilnik o vlogah in dokazilih v zvezi z zaposlovanjem in delom tujcev ter o zaposlitvah tujcev, ki niso vezane na trg dela (neuradno prečiščeno besedilo) 21.02.2015 31.08.2015 24.02.2015
Pravilnik o osebnem dopolnilnem delu 01.01.2015 31.12.2014
Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov 01.04.2014 01.04.2014
Navodilo o vsebini in načinu sporočanja podatkov o izplačanih plačah zaposlenih pri pravnih osebah za potrebe statističnega raziskovanja (neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2014 [!] 30.11.2015 03.12.2015
Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del 23.11.2013 28.11.2013
Pravilnik o postopku vključevanja delavca v ukrepe na trgu dela med odpovednim rokom 06.07.2013 10.07.2013
Navodilo za obračun in plačilo dajatve od začasnega ali občasnega dela 01.07.2013 02.07.2013
Navodilo za opravljanje kratkotrajnega dela 24.11.2012 27.08.2014 23.11.2012
Navodilo za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide (neuradno prečiščeno besedilo) 14.07.2012 13.07.2012
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 32