aktualno arhiv vse     Število vpisov: 43
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
01. MRS 1 - Predstavljanje računovodskih izkazov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 31.12.2022 13.12.2019
01. MRS 1 - Predstavljanje računovodskih izkazov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 01.01.2023 15.12.2021
01. MRS 1 - Predstavljanje računovodskih izkazov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 11.03.2022
02. MRS 2 - Zaloge (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 11.04.2018
07. MRS 7 - Izkaz denarnih tokov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 31.12.2022 12.04.2018
07. MRS 7 - Izkaz denarnih tokov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 16.12.2021
08. MRS 8 - Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 31.12.2022 17.12.2019
08. MRS 8 - Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 18.03.2022
10. MRS 10 - Dogodki po poročevalskem obdobju (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 18.12.2019
12. MRS 12 - Davek od dobička (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 31.12.2022 18.03.2019
12. MRS 12 - Davek od dobička (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 19.08.2022
16. MRS 16 - Opredmetena osnovna sredstva (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 31.12.2021 16.04.2018
16. MRS 16 - Opredmetena osnovna sredstva (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2022 [!] 31.12.2022 05.07.2021
16. MRS 16 - Opredmetena osnovna sredstva (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 17.12.2021
19. MRS 19 - Zaslužki zaposlencev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 19.03.2019 [!] 31.12.2022 15.03.2019
19. MRS 19 - Zaslužki zaposlencev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 20.12.2021
20. MRS 20 - Obračunavanje državnih podpor in razkrivanje državene pomoči (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 25.10.2017
21. MRS 21 - Vplivi sprememb deviznih tečajev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 18.04.2018
23. MRS 23 - Stroški izposojanja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 19.03.2019
24. MRS 24 - Razkrivanje povezanih oseb (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.02.2015 [!] 08.09.2017
26. MRS 26 - Obračunavanje in poročanje pokojninskih programov 01.01.1998 [!] 31.12.2022 08.09.2017
26. MRS 26 - Obračunavanje in poročanje pokojninskih programov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 16.03.2022
27. MRS 27 - Ločeni računovodski izkazi (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 08.09.2017
28. MRS 28 - Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 31.12.2022 18.02.2019
28. MRS 28 - Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 21.12.2021
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 43