O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 11.11.2023
Uporaba do:
Datum vpisa: 03.11.2023

Posebnost glede uporabe za:
.. 27.c člen – zvišanje dovoljenega obsega začasnega in občasnega dela (od 01.09.2023 do 31.12.2023) – glej 32. člen ZIUOPZP;
.. 33., prvi odstavek 50., prvi in četrti odstavek 53. in prvi odstavek 52. člen – kreiranje delovnih mest  in program javnih del (do 31.12.2024) – glej 33 in 34. člen ZIUOPZP.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 35
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 31.12.2023 [!] 15.01.2024
ZAKON O ŠTIPENDIRANJU (ZŠtip-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.09.2024 [!] 06.12.2023
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 16.11.2023 [!] 30.12.2023 16.11.2023
ZAKON O PREPREČEVANJU DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO (ZPDZC-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 03.08.2023 17.08.2023
ZAKON O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI (ZEPDSV - neuradno prečiščeno besedilo) 20.11.2023 09.05.2023
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 35