aktualno arhiv vse     Število vpisov: 19
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
DMV IN RABLJENA VOZILA, UVOŽENA IZ DRUGIH DRŽAV ČLANIC – Rabljena vozila, izvožena v druge države članice – Vračilo DMV ob izvozu – Omejitev vračila DMV za vozila, ki so bila dana v promet pred manj kot 10 leti (C-676/21) 02.02.2023 09.02.2023
DAVEK NA FINANČNE TRANSAKCIJE – Transakcije, ki se nanašajo na izvedene finančne instrumente, katerih osnovni vrednostni papir je vrednostni papir, ki ga je izdala družba rezidentka države članice obdavčitve – Davek, ki se dolguje ne glede na kraj sklenitve transakcije (C-565/18) 30.04.2020 13.05.2020
OPROSTITEV PLAČILA DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN – Prenos lastništva nepremičnine, do katerega pride zaradi postopkov preoblikovanja znotraj nekaterih skupin družb (C-374/17) 19.12.2018 09.01.2019
MOTORNO VOZILO, KI GA REZIDENT ENE DRŽAVE ČLANICE VZAME NA LIZING PRI LIZINŠKI DRUŽBI S SEDEŽEM V DRUGI DRŽAVI ČLANICI – Davek na registracijo, izračunan sorazmerno glede na trajanje uporabe vozila – Preprečitev izkrivljanja davčnih pravil ter njihove zlorabe ali uporabe na goljufiv način (C-249/15) 18.01.2018 19.01.2018
DAJATEV, KI JO DRŽAVA ČLANICA NALOŽI NA MOTORNA VOZILA OB PRVI REGISTRACIJI ALI PRVEM PRENOSU LASTNINSKE PRAVICE – Davčna nevtralnost, kar zadeva rabljena motorna vozila iz drugih držav članic in podobna motorna vozila, ki so na voljo na nacionalnem trgu (C-586/14) 09.06.2016 10.06.2016
PLAČILO DAJATVE ZA NOVA MOTORNA VOZILA OB UVOZU TEH VOZIL NA OZEMLJE DRŽAVE ČLANICE – Zavrnitev vračila dajatve ob neobstoju registracije vozil (C-402/14) 17.12.2015 19.01.2016
DAJATEV ZA MOTORNA VOZILA OB REGISTRACIJI – Nevtralnost za rabljena vozila iz drugih držav članic in enakovrstna motorna vozila, ki so na voljo na nacionalnem trgu (C-76/14) 14.04.2015 18.06.2015
MINERALNA OLJA IN DAVEK NA PRODAJO NA DROBNO - Pojem posebni namen ter izdatki za zdravstveno varstvo in okoljski izdatki (C-82/12) 27.02.2014 07.03.2014
DAVEK OB REGISTRACIJI – Nevtralnost davka med uvoženimi rabljenimi motornimi vozili in enakovrstnimi vozili, ki so že na nacionalnem trgu (C-437/12) 19.12.2013 09.01.2014
UPORABA OMV, KI JE REGISTRIRANO V PRVI DRŽAVI ČLANICI, V DRUGI DRŽAVI ČLANICI - Obdavčitev tega vozila v drugi državi članici ob prvi uporabi tega vozila in v prvi državi ob njeni registraciji (C-302/12) 21.11.2013 22.11.2013
DAVEK NA ZAVAROVALNE POSLE PRI ŽIVLJENJSKEM ZAVAROVANJU - Zavarovalec, ki je zavarovalno pogodbo sklenil na Nizozemskem, po sklenitvi pogodbe pa je običajno prebivališče prenesel v Belgijo (C-243/11) 21.02.2013 28.02.2013
UPORABA V DRŽAVI ČLANICI IZPOSOJENEGA OMV, KI JE REGISTRIRANO V DRUGI DRŽAVI ČLANICI - Obdavčitev tega vozila v prvi državi članici ob začetku njegove uporabe v nacionalnem cestnem omrežju (od C-578/10 do C-580/10) 26.04.2012 26.04.2012
POGOJI OPROSTITVE DAVKA NA PROMET Z NEPREMIČNINAMI OB PRVEM NAKUPU NEPREMIČNINE – Oprostitev, ki jo lahko uveljavljajo samo osebe s stalnim prebivališčem na nacionalnem ozemlju in državljani grškega rodu, ki ob nakupu ne prebivajo na tem ozemlju (C-155/09) 20.01.2011 21.01.2011
OBDAVČITEV RABLJENIH VOZIL - Višji davek na uvožena rabljena vozila kot na vozila, ki so že v prometu na nacionalnem ozemlju (C-2/09) 03.06.2010 04.06.2010
DAVEK NA MOTORNA VOZILA IN TROŠARINA PRI RABLJENIH VOZILIH - uvoz in prva registracija vozila (C-426/07) 17.07.2008 18.07.2008
ZAČASNI UVOZ PREVOZNIH SREDSTEV - DAVČNE OPROSTITVE - OBIČAJNO PREBIVALIŠČE V DRŽAVI ČLANICI (C-156/04) 07.06.2007 21.06.2007
NOTRANJI DAVKI - OBDAVČITEV AVTOMOBILOV - PLAČILO TROŠARINE - UVOZ 18.01.2007 19.04.2007
DAVEK PRI REGISTRACIJI UVOŽENIH RABLJENIH MOTORNIH VOZIL (C-290/05 in C-333/05) 05.10.2006 10.10.2006
DAVEK OB REGISTRACIJI VOZILA PRI PRENOSU PREBIVALIŠČA IZ ENE DRŽAVE ČLANICE V DRUGO (C-365/02) 15.07.2004 20.07.2006
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 19