aktualno arhiv vse     Število vpisov: 19
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
Odločba Ustavnega sodišča - 1. poved tretjega odstavka 126. člena ZPIZ-2 (21.06.2024) 30.05.2024 27.06.2024
Odločba Ustavnega sodišča - 396. člen ZPIZ-2 (13.12.2023) 23.11.2023 15.12.2023
Odločba Ustavnega sodišča - 396. člen ZPIZ-2 (13.12.2023) 23.11.2023 15.12.2023
Odločba Ustavnega sodišča - drugi odstavek 121. člena ZPIZ-2G (13.12.2023) 23.11.2023 21.12.2023
Odločba Ustavnega sodišča - 397. člen ZPIZ-1 (28.10.2021) 07.10.2021 03.11.2021
Odločba Ustavnega sodišča - tretji odstavek 116. člena ter četrti in peti odstavek 406. člena ZPIZ-2 ter prvi in drugi odstavek 37. člena ZPIZ-2B (04.10.2019) 18.09.2019 08.10.2019
Odločba Ustavnega sodišča - 2. stavek prvega odstavka 86. in 87. člen ZZVZZ ter 191. člen ZPIZ-2 (04.01.2019) 15.11.2018 10.01.2019
Odločba Ustavnega sodišča - četrti odstavek 27. člena, prvi in drugi odstavek 38. člena ter prvi in drugi odstavek 391. člena ZPIZ-2 (29.09.2017) 14.09.2017 04.10.2017
Odločba Ustavnega sodišča - peti odstavek 206. člena ZPIZ-2 (17.06.2016) 12.05.2016 20.06.2016
Odločba Ustavnega sodišča - četrti in peti odstavek 27. člena ZPIZ-2 (13.05.2016) 21.04.2016 17.05.2016
JAVNA NAROČILA IN ZAVEZA ZA IZPLAČEVANJE MINIMALNE PLAČE (C-115/14) 17.11.2015 09.06.2021
Odločba Ustavnega sodišča - ZPIZ-1 (30.04.2015) 26.03.2015 04.05.2015
Odločba Ustavnega sodišča - prvi odstavek 188. člen ZUJF v zvezi z enajstim odstavkom 429. člena ZPIZ-2, drugi, tretji in četrti odstavek 188. ter 246. člen ZUJF (20.12.2013) 21.01.2014 21.01.2014
Odločba Ustavnega sodišča - prvi odstavek 102. člena in 103. člen ZPIZ-1 ter četrti odstavek 40. člena ZZRZI (21.10.2011) 14.09.2011 25.10.2011
Odločba Ustavnega sodišča - prvi odstavek 30. člena ZZVZZ in 1. točka drugega odstavka Pravil obv.zdr. zavarovanja (14.07.2008) 03.07.2008 15.07.2008
Odločba Ustavnega sodišča - Zakon o spremembah in dopolnitvah ZZVZZ (17.03.2006) 27.02.2006 20.03.2006
Odločba Ustavnega sodišča - členi 62.d, 62.e, 62.f, 62.h ZZVZZ, ter peti odstavek 18. in 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah ZZVZZ (27.02.2006) 09.02.2006 15.03.2006
Odločba Ustavnega sodišča - ZZVZZ (10.11.2005) 20.10.2005 11.11.2005
Odločba Ustavnega sodišča - 57. člen ZZVZZ in Sklep o pavšalnih prispevkih ... (01.07.2005) 16.06.2005 04.07.2005
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 19