aktualno arhiv vse     Število vpisov: 6
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
DIREKTIVA SVETA 2011/16/EU z dne 15. februarja 2011 o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja in razveljavitvi Direktive 77/799/EGS (neuradno prečiščeno besedilo) 05.07.2017 13.06.2016
DIREKTIVA SVETA 2011/16/EU z dne 15. februarja 2011 o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja in razveljavitvi Direktive 77/799/EGS (neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2017 04.07.2017 03.02.2016
IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2378 z dne 15. decembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Direktive Sveta 2011/16/EU o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 1156/2012 01.01.2016 03.02.2016
DIREKTIVA SVETA 2011/16/EU z dne 15. februarja 2011 o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja in razveljavitvi Direktive 77/799/EGS (neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 31.12.2016 16.07.2015
DIREKTIVA SVETA 2003/49/ES z dne 3. junija 2003 o skupnem sistemu obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic (neuradno prečiščeno besedilo) 01.07.2013 14.07.2015
DIREKTIVA SVETA 2010/24/EU z dne 16. marca 2010 o vzajemni pomoči pri izterjavi terjatev v zvezi z davki, carinami in drugimi ukrepi 01.01.2012 01.04.2010
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 6