aktualno arhiv vse     Število vpisov: 13
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Uredba o karti regionalne pomoči za obdobje 2022–2027 (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 15.04.2023 31.12.2027 17.04.2023
ZAKON O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA (ZSRR-2 - neuradno prečiščeno besedilo) 14.02.2023 17.04.2023
Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 02.04.2022 04.04.2022
NAZNANILO o odobritvi sheme državne pomoči po Zakonu o davku na tonažo 01.01.2019 31.12.2028 03.01.2019
ZAKON O RAZVOJNI PODPORI POMURSKI REGIJI V OBDOBJU 2010-2019 (ZRPPR1019 - neuradno prečiščeno besedilo) 17.06.2017 31.12.2019 07.06.2017
Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (neuradno prečiščeno besedilo) 15.10.2016 18.10.2016
ZAKON O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA (ZSRR-2 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.07.2016 [!] 13.02.2023 18.10.2016
Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo 21.05.2016 14.10.2016 18.10.2016
ZAKON O RAZVOJNI PODPORI POMURSKI REGIJI V OBDOBJU 2010-2017 (ZRPPR1017 - neuradno prečiščeno besedilo) 18.11.2015 16.06.2017 05.11.2015
ZAKON O RAZVOJNI PODPORI POMURSKI REGIJI V OBDOBJU 2010-2015 (ZRPPR1015) 01.01.2010 17.11.2015 09.11.2009
ZAKON O DAVKU NA TONAŽO (ZDTon - neuradno prečiščeno besedilo) 31.10.2009 20.11.2009
ZAKON O DAVKU NA TONAŽO (ZDTon-UPB1 - uradno prečiščeno besedilo) 31.10.2009 01.12.2009
OBVESTILO o odobritvi sheme državne pomoči po Zakonu o davku na tonažo 01.01.2008 31.12.2018 16.02.2009
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 13