Novosti

Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 04.12.2023
Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 146. člena Gradbenega zakona
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 06.09.2023
STANOVANJSKI ZAKON (SZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo)