Novosti

Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 14.03.2022
ZAKON O SPODBUJANJU DIGITALNE VKLJUČENOSTI (ZSDV)
Ostalo / Prekrški in upravni spor / 20.01.2022
KAZENSKI ZAKONIK (KZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Prekrški in upravni spor / 20.01.2022
ZAKON O PREKRŠKIH (ZP-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 10.01.2022
ZAKON O DEBIROKRATIZACIJI (ZDeb)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 28.12.2021
GRADBENI ZAKON (GZ-1)