Novosti

Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 14.03.2022
ZAKON O SPODBUJANJU DIGITALNE VKLJUČENOSTI (ZSDV)
Ostalo / Prekrški in upravni spor / 20.01.2022
KAZENSKI ZAKONIK (KZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Prekrški in upravni spor / 20.01.2022
ZAKON O PREKRŠKIH (ZP-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 10.01.2022
ZAKON O DEBIROKRATIZACIJI (ZDeb)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 28.12.2021
GRADBENI ZAKON (GZ-1)
Ostalo / Prekrški in upravni spor / 03.12.2021
KAZENSKI ZAKONIK (KZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Finančni predpisi / 04.08.2021
Akt o vodenju registra transakcijskih računov
Ostalo / Status subjektov / 28.07.2021
ZAKON O ZADRUGAH (ZZad - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Prekrški in upravni spor / 16.06.2021
KAZENSKI ZAKONIK (KZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 07.06.2021
STANOVANJSKI ZAKON (SZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 15.03.2021
ZAKON O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU (ZIZ - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 12.02.2021
STANOVANJSKI ZAKON (SZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Prekrški in upravni spor / 12.02.2021
ZAKON O PREKRŠKIH (ZP-1 - neuradno prečiščeno besedilo)