Novosti

Ostalo / Prekrški in upravni spor / 04.08.2022
KAZENSKI ZAKONIK (KZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 04.08.2022
GRADBENI ZAKON (GZ-1)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 15.07.2022
UREDBA o razvrščanju objektov
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 14.03.2022
ZAKON O SPODBUJANJU DIGITALNE VKLJUČENOSTI (ZSDV)
Ostalo / Prekrški in upravni spor / 20.01.2022
KAZENSKI ZAKONIK (KZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo)