Novosti

Ostalo / Finančni predpisi / 04.08.2021
Akt o vodenju registra transakcijskih računov
Ostalo / Status subjektov / 28.07.2021
ZAKON O ZADRUGAH (ZZad - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Prekrški in upravni spor / 16.06.2021
KAZENSKI ZAKONIK (KZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 07.06.2021
STANOVANJSKI ZAKON (SZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 15.03.2021
ZAKON O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU (ZIZ - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 12.02.2021
STANOVANJSKI ZAKON (SZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Prekrški in upravni spor / 12.02.2021
ZAKON O PREKRŠKIH (ZP-1 - neuradno prečiščeno besedilo)