Novosti

Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 17.03.2020
ZAKON O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU (ZIZ - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 17.03.2020
STVARNOPRAVNI ZAKONIK (SPZ - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Prekrški in upravni spor / 16.03.2020
KAZENSKI ZAKONIK (KZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Status subjektov / 02.03.2020
ZAKON O NEVLADNIH ORGANIZACIJAH (ZNOrg)
Ostalo / Status subjektov / 02.03.2020
ZAKON O DRUŠTVIH (ZDru-1- neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Prekrški in upravni spor / 09.12.2019
Odločba Ustavnega sodišča - ZP-1 (06.12.2019)