aktualno arhiv vse     Število vpisov: 18
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravilnik o olajšavi za zaposlitev osebe v poklicu, za katerega na trgu dela primanjkuje iskalcev zaposlitve (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2024 [!] 04.01.2024
Evidenca društev z vrhunskimi športniki - za leto 2023 01.01.2023 31.12.2023 14.11.2023
Pravilnik o olajšavi za zaposlitev osebe v poklicu, za katerega na trgu dela primanjkuje iskalcev zaposlitve 07.05.2022 31.12.2023 09.05.2022
Odredba o seznamu držav iz 8.a, 24., 25., 30., 67.i in 70. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb 12.03.2022 11.03.2022
Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2022 30.08.2021
Pravilnik o priznani obrestni meri (Pravillnik-POM; neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2022 16.12.2021
Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v digitalni in zeleni prehod 01.01.2022 09.05.2022
Evidenca društev z vrhunskimi športniki - za leto 2022 01.01.2022 31.12.2022 09.05.2022
Pravilnik o priznani obrestni meri (Pravillnik-POM; neuradno prečiščeno besedilo) 28.07.2021 31.12.2021 28.07.2021
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (PZDDPO-2 - neuradno prečiščeno besedilo) 05.12.2015 07.12.2015
Pravilnik o transfernih cenah (Pravilnik-TC; neuradno prečiščeno besedilo) 21.01.2012 [!] 23.01.2012
Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj 01.01.2012 [!] 05.10.2012
Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2009 31.12.2021 02.09.2009
OBVESTILO o uveljavitvi in začetku uporabe olajšave oziroma ugodnosti v zvezi s tveganim kapitalom 13.07.2008 03.10.2008
OBVESTILO o uveljavitvi in začetku uporabe davčne regijske olajšave za raziskave in razvoj 16.08.2007 05.10.2007
Pravilnik o priznani obrestni meri (Pravillnik-POM; neuradno prečiščeno besedilo) 13.06.2007 27.07.2021 13.06.2007
Seznam EU z jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene (26.02.2024) 28.02.2024
Seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma (zadnja sprememba: 03.07.2024) 05.07.2024
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 18