aktualno arhiv vse     Število vpisov: 11
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2022 30.08.2021
Pravilnik o priznani obrestni meri (Pravillnik-POM; neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2022 16.12.2021
Pravilnik o priznani obrestni meri (Pravillnik-POM; neuradno prečiščeno besedilo) 28.07.2021 31.12.2021 28.07.2021
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (PZDDPO-2 - neuradno prečiščeno besedilo) 05.12.2015 07.12.2015
Pravilnik o transfernih cenah (Pravilnik-TC; neuradno prečiščeno besedilo) 21.01.2012 [!] 23.01.2012
Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj 01.01.2012 [!] 05.10.2012
Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2009 31.12.2021 02.09.2009
OBVESTILO o uveljavitvi in začetku uporabe olajšave oziroma ugodnosti v zvezi s tveganim kapitalom 13.07.2008 03.10.2008
Seznam držav iz 8., 24., 25., 30. in 70. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb 05.03.2008 [!] 08.05.2008
OBVESTILO o uveljavitvi in začetku uporabe davčne regijske olajšave za raziskave in razvoj 16.08.2007 05.10.2007
Pravilnik o priznani obrestni meri (Pravillnik-POM; neuradno prečiščeno besedilo) 13.06.2007 27.07.2021 13.06.2007
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 11