aktualno arhiv vse     Število vpisov: 31
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
SOCIALNA VARNOST IN PROSTO GIBANJE DELAVCEV – Izolacija zaposlenih, ki jo odredi nacionalni zdravstveni organ – Nadomestilo delodajalca navedenim zaposlenim – Povračilo pristojnega organa delodajalcu – Izključitev obmejnih delavcev, ki so v karanteni na podlagi ukrepa, ki ga je sprejel organ njihove države stalnega prebivališča (C-411/22) 15.06.2023 20.06.2023
SOČASNA ZAPOSLITEV IN POTRDILO A1 – Potrdilo, pridobljeno ali uveljavljeno z goljufijo – Uporaba zakonodaje države članice statutarnega sedeža – Pojem statutarni sedež (C-410/21 in C-661/21) 02.03.2023 10.05.2023
KOORDINACIJA SISTEMOV SOCIALNE VARNOSTI – Družinske dajatve – Socialne in davčne ugodnosti – Prilagoditev zneskov glede na ravni cen v državi stalnega prebivališča otrok (C-328/20) 16.06.2022 17.06.2022
LETALSKO OSEBJE IN POJEM DOMAČA BAZA – Delavci, ki so zaposleni na ozemlju dveh ali več držav članic (C-33/21) 19.05.2022 20.05.2022
DELAVEC, KI DEJAVNOST ZAPOSLENE OSEBE OPRAVLJA V DVEH DRŽAVAH ČLANICAH – Minimalna doba, ki se na podlagi nacionalnega prava zahteva za pridobitev pravice do starostne pokojnine – Upoštevanje prispevne dobe, dopolnjene po zakonodaji druge države članice – Izračun zneska pokojninskih dajatev, ki ga je treba plačevati (C-866/19) 30.09.2021 27.10.2021
AGENCIJSKI DELAVCI – DOLOČITEV DRŽAVE ČLANICE, V KATERI DELODAJALEC OBIČAJNO OPRAVLJA DEJAVNOSTI – Pojem znaten del dejavnosti ne le notranje upravljavske dejavnosti (C-784/19) 03.06.2021 06.08.2021
DOLOČITEV ZAKONODAJE, KI SE UPORABLJA – Oseba, ki je običajno zaposlena na ozemlju dveh ali več držav članic – Ena sama pogodba o zaposlitvi – Delodajalec s sedežem v državi članici stalnega prebivališča delavca – Opravljanje zaposlitve izključno v drugih državah članicah (C-879/19) 20.05.2021 19.07.2021
SVOBODA OPRAVLJANJA STORITEV IN NAPOTITEV DELAVCEV – Plačilo – Trajanje napotitve – Sprememba obstoječe direktive – Obseg načela svobode opravljanja storitev – Cestni prevoz (C-620/18) 08.12.2020 08.03.2021
DOLOČITEV PODJETJA, KI IMA STATUS DELODAJALCA IN SOCIALNA VARNOST DELAVCEV – Vozniki tovornih vozil, ki so sklenili pogodbo o zaposlitvi s podjetjem, vendar so pod dejanskim nadzorom drugega podjetja s sedežem v državi članici stalnega prebivališča voznikov (C-610/18) 16.07.2020 09.09.2020
NAPOTENI DELAVCI – Delavci, ki delo opravljajo v dveh ali več državah članicah (C-17/19) 14.05.2020 20.05.2020
NAPOTENI DELAVCI – Oseba, ki je običajno zaposlena na ozemlju dveh ali več držav članic pri podružnici ali stalnem predstavništvu, ki jo ali ga ima podjetje na ozemlju države članice, ki ni država članica njegovega sedeža – Zavezujoč učinek potrdil – Potrdilo, pridobljeno ali uveljavljeno na goljufiv način (C-370/17 in 3-37/18) 02.04.2020 10.07.2020
SOCIALNA VARNOST DELAVCEV MIGRANTOV – Zakonodaja, ki se uporablja – Dajatev v zvezi s sistemom pokojninskega zavarovanja ali z družinskimi dodatki – Država članica stalnega prebivališča in država članica zaposlitve (C-95/18 in C-96/18) 19.09.2019 20.09.2019
DOLOČITEV ZAKONODAJE, KI SE UPORABLJA ZA PSV – Državljan države članice, zaposlen kot pomorščak na ladji, ki pluje pod zastavo tretje države – Delodajalec s sedežem v državi, ki ni država prebivališča delavca (C-631/17) 08.05.2019 19.02.2020
VPLAČILA IN IZPLAČILA IZ SKLADA BUAK – Sodba v terjatvi, ki jo sestavljajo dodatki za nadomestilo za dopust in ki jo ima organ za socialno varnost do delodajalca iz naslova napotitve delavcev – Izvajanje sodne funkcije sodišča, ki odloča o sporu (C-579/17) 28.02.2019 05.03.2019
SOCIALNA VARNOST IN IZDAJA POTRDILA A1 – Razširitev ugodnosti potrdila A1 na državljana tretjih držav, ki zakonito stalno prebivata na ozemlju države članice (C-477/17) 24.01.2019 12.03.2019
NAPOTITEV DELAVCEV – Napotitev hrvaških državljanov in državljanov tretjih držav v Avstrijo prek podjetja s sedežem v Italiji (C-18/17) 14.11.2018 15.11.2018
ZAKONODAJA, KI SE UPORABLJA ZA NAPOTENEGA DELAVCA – Potrdilo A1 – Zakonodaja države članice, v kateri ima sedež delodajalec in prijavljeno stalno prebivališče napotenega delavca (C-451/17) 25.10.2018 29.10.2018
NAPOTENI DELAVCI IN POTRDILO A1 – Napačna izdaja potrdila A1 – Zavezujoča narava in retroaktivni učinek teh potrdil – Pojem osebe poslane, da nadomesti drugo osebo (C-527/16) 06.09.2018 13.09.2018
NAPOTENI DELAVCI – Potrdilo A1, ki je bilo pridobljeno ali se je uveljavilo na podlagi goljufije – Zavrnitev priznanja opravljanja poklicne dejavnosti s strani države članice v primeru goljufije ali zlorabe (C-356/15) 11.07.2018 14.09.2018
NAPOTENI DELAVCI - Potrdilo E101 (A1), ki je bilo pridobljeno ali se je uveljavljalo na podlagi goljufije (C-359/16) 06.02.2018 11.04.2018
ODTEGLJAJ V ZVEZI Z DOHODKI OD KAPITALA, NAMENJENEGA FINANCIRANJU SOCIALNE VARNOSTI V DRŽAVI ČLANICI – Oprostitev za državljane EU ki so vključeni v sistem socialne varnosti druge države članice – Fizične osebe, ki so vključene v sistem socialne varnosti tretje države – Različno obravnavane (C-45/17) 18.01.2018 18.01.2018
OSEBA, KI JE OBIČAJNO ZAPOSLENA NA OZEMLJU DVEH ALI VEČ DRŽAV ČLANIC – Oseba, ki je zaposlena v eni državi članici in ki del svojih dejavnosti opravlja v državi članici, kjer stalno prebiva (C-570/15) 13.09.2017 19.09.2017
OSEBA, KI JE OBIČAJNO ZAPOSLENA NA OZEMLJU DVEH ALI VEČ DRŽAV ČLANIC – Oseba, zaposlena v eni državi članici, ki med neplačanim trimesečnim dopustom opravlja dejavnosti zaposlene osebe v drugi državi članici (C-569/15) 13.09.2017 19.09.2017
ZAPOSLITEV V INSTITUCIJAH EU IN VKLJUČITEV V SISTEM SOCIALNE VARNOSTI V DRŽAVI DAVČNEGA REZIDENTSTVA (C-690/15) 10.05.2017 10.08.2017
ENAKO OBRAVNAVANJE V ZVEZI Z DOSTOPOM DO DAJATEV SOCIALNE VARNOSTI – Nacionalna zakonodaja, ki ne priznava pomoči za vzdrževanega otroka in davčnega dobropisa za vzdrževanega otroka državljanom drugih držav članic, ki nimajo pravice do zakonitega prebivanja (C-308/14) 14.06.2016 15.06.2016
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 31