aktualno arhiv vse     Število vpisov: 27
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
OPMSRP 01 - Spremembe v obstoječih obveznostih razgradnje, ponovne vzpostavitve in podobnih obveznosti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2009 [!] 31.12.2018 22.09.2017
OPMSRP 01 - Spremembe v obstoječih obveznostih razgradnje, ponovne vzpostavitve in podobnih obveznosti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 30.05.2018
OPMSRP 02 - Delnice članov v zadrugah in podobni instrumenti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 30.10.2017
OPMSRP 05 - Pravica do deležev, ki izhajajo iz skladov za razgradnjo, obnovo in ponovno oživljanje okolja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 30.10.2017
OPMSRP 06 - Obveznosti iz udeležbe na specifičnem trgu – odpadna električna in elektronska oprema 01.01.2005 [!] 22.09.2017
OPMSRP 07 - Uporaba pristopa preoblikovanja na podlagi MRS 29 računovodsko poročanje v hiperinflacijskih gospodarstvih (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2010 [!] 22.09.2017
OPMSRP 10 - Medletno računovodsko poročanje in oslabitev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 30.10.2017
OPMSRP 12 - Dogovori o koncesiji storitev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 31.12.2019 08.06.2018
OPMSRP 12 - Dogovori o koncesiji storitev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 30.12.2019
OPMSRP 14 - MRS 19 - Omejitev sredstva določenega zaslužka, minimalne zahteve financiranja in njihove medsebojne povezanosti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2013 [!] 26.09.2017
OPMSRP 16 - Varovanja čistih finančnih naložb v poslovanje v tujini pred tveganji (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 30.10.2017
OPMSRP 17 - Razdelitev nedenarnih sredstev lastnikom (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2013 [!] 26.09.2017
OPMSRP 19 - Poravnava finančnih obveznosti s kapitalskimi instrumenti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 31.12.2019 30.10.2017
OPMSRP 19 - Poravnava finančnih obveznosti s kapitalskimi instrumenti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 06.01.2020
OPMSRP 20 - Stroški odstranjevanja v proizvodni fazi dnevnega kopa 01.01.2013 [!] 31.12.2019 27.09.2017
OPMSRP 20 - Stroški odstranjevanja v proizvodni fazi dnevnega kopa (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 08.01.2020
OPMSRP 21 - Dajatve 01.01.2014 [!] 27.09.2017
OPMSRP 22 - Transakcije v tuji valuti in vnaprejšnja nadomestila 01.01.2018 [!] 31.12.2019 03.04.2018
OPMSRP 22 - Transakcije v tuji valuti in vnaprejšnja nadomestila (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 10.01.2020
OPMSRP 23 - Negotovost glede obravnav davka iz dobička 01.01.2019 [!] 29.10.2018
SOP 07 - Uvedba eura (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.07.2009 [!] 28.09.2017
SOP 10 - Državna pomoč – brez posebnih povezav s poslovnim delovanjem 01.08.1998 [!] 28.09.2017
SOP 25 - Davek od dobička - spremembe davčnega položaja podjetja ali njegovih delničarjev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2009 [!] 28.09.2017
SOP 27 - Ocenjevanje vsebine transakcij, ki vključujejo pravno obliko najema (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 31.12.2018 [!] 31.12.2018 18.02.2022
SOP 29 - Dogovori o koncesiji storitev - razkritja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 15.06.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 27