aktualno arhiv vse     Število vpisov: 71
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
PRAVICA DO KRATKOTRAJNE ODSOTNOSTI ZARADI BOLEZNI do 3 dni – Delodajalci (velja od 5. 2. 2021 do 28.02.2022) 04.01.2022 14.01.2022
PRAVICA DO KRATKOTRAJNE ODSOTNOSTI ZARADI BOLEZNI do 3 dni - Zavarovane osebe (velja od 5. 2. 2021 do 28.02.2022) 04.01.2022 14.01.2022
NADOMESTILO SAMOZAPOSLENIM, DRUŽBENIKOM IN KMETOM V PRIMERU KARANTENE ALI OBVEZNOSTI VARSTVA OTROK 27.12.2021 10.01.2022
OCENJEVANJE TVEGANJ IN UPORABA ZAŠČITNIH MASK NA DELOVNIH MESTIH 24.11.2021 30.11.2021
ODSOTNOST Z DELA ZARADI RAZLOGOV VIŠJE SILE 15.11.2021 15.11.2021
NADOMESTILO STROŠKOV PLAČE ZA SAMOZAPOSLENE V KARANTENI 09.11.2021 16.11.2021
POGOJI GLEDE UPOŠTEVANJA PCT POGOJA ZA OPRAVLJANJE DELA 20.09.2021 21.09.2021
ODSOTNOST Z DELA IN VIŠINA NADOMESTIL 31.08.2021 02.09.2021
POJASNILA K PRENOVLJENEMU UKREPU POVRAČILA NADOMESTILA PLAČE ZA SKRAJŠANI DELOVNI ČAS OD POLNEGA PO ZIUPGT (PKP9) 22.07.2021 06.08.2021
Pojasnila k ukrepu povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas od polnega po ZIUPGT (PKP9) 16.07.2021 16.07.2021
PODALJŠANI IN PRENOVLJENI UKREPI INTERVENTNE COVID ZAKONODAJE 16.07.2021 16.07.2021
Ukrep Povračilo nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas po novem zakonu 14.07.2021 14.07.2021
Ukrep Povračilo nadomestila plače v primeru karantene ali višje sile 14.07.2021 14.07.2021
VRAČILO SREDSTEV PO INTERVENTNI ZAKONODAJI 30.06.2021 02.07.2021
OBVEZNOST OPRAVLJANJA DRUGEGA DELA OZIROMA DELA NA DRUGEM KRAJU (NA DOMU) ZARADI IZVAJANJA UKREPOV PREPREČITVE ŠIRJENJA KORONAVIRUSNE BOLEZNI COVID-19 15.06.2021 16.06.2021
ODSOTNOST Z DELA ZARADI RAZLOGOV VIŠJE SILE – Pogosta vprašanja in odgovori ter podrobnejša pojasnila 29.03.2021 07.04.2021
ODLOG PLAČILA NAJEMNINE PO PKP#7 16.03.2021 17.03.2021
ZAČASNO ČAKANJE NA DELO – Povračila nadomestila plače po PKP8 – Preglednica upravičene višine sredstev 10.03.2021 11.03.2021
MESEČNA SUBVENCIJA POVRAČILA DELA MINIMALNE PLAČE – Izvajanje petega odstavka 29. člena ZDUOP 01.03.2021 09.03.2021
DOKAZOVANJE PREBOLELOSTI Covid-19 - Pojasnilo MZ 19.02.2021 22.02.2021
VIŠINA DELNEGA POVRAČILA IZPLAČANEGA NADOMESTILA PLAČE – Pojasnilo MDDSZ 12.02.2021 15.02.2021
Izplačilo solidarnostnega dodatka za prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas in so na začasnem čakanju na delo oziroma so odsotni z dela zaradi višje sile 10.02.2021 11.02.2021
IZPLAČILO DODATKOV PO INTERVENTNI ZAKONODAJI IN NJIHOVA DAVČNA OBRAVNAVA 02.02.2021 08.03.2021
ODPRTJE VRTCEV IN ŠOL TER UVELJAVLJANJE ODSOTNOSTI Z DELA ZARADI VIŠJE SILE 21.01.2021 22.01.2021
ZADRŽANOST OD DELA ZA ZAVAROVANCE, KI SO SE OKUŽILI S COVID-19 NA DELOVIŠČU (od 31.12.2020 do 31.12.2021) 20.01.2021 25.01.2021
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 71