aktualno arhiv vse     Število vpisov: 72
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
ODSOTNOST Z DELA ZARADI RAZLOGOV VIŠJE SILE – Pogosta vprašanja in odgovori ter podrobnejša pojasnila 29.03.2021 07.04.2021
ODLOG PLAČILA NAJEMNINE PO PKP#7 16.03.2021 17.03.2021
ZAČASNO ČAKANJE NA DELO – Povračila nadomestila plače po PKP8 – Preglednica upravičene višine sredstev 10.03.2021 11.03.2021
MESEČNA SUBVENCIJA POVRAČILA DELA MINIMALNE PLAČE –Izvajanje petega odstavka 29. člena ZDUOP 01.03.2021 09.03.2021
DOKAZOVANJE PREBOLELOSTI Covid-19 - Pojasnilo MZ 19.02.2021 22.02.2021
VIŠINA DELNEGA POVRAČILA IZPLAČANEGA NADOMESTILA PLAČE – Pojasnilo MDDSZ 12.02.2021 15.02.2021
Izplačilo solidarnostnega dodatka za prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas in so na začasnem čakanju na delo oziroma so odsotni z dela zaradi višje sile 10.02.2021 11.02.2021
PRAVICA DO KRATKOTRAJNE ODSOTNOSTI ZARADI BOLEZNI do 3 dni - Zavarovane osebe (velja od 5. 2. 2021 do 31. 12. 2021) 05.02.2021 16.02.2021
IZPLAČILO DODATKOV PO INTERVENTNI ZAKONODAJI IN NJIHOVA DAVČNA OBRAVNAVA 02.02.2021 08.03.2021
ZADRŽANOST OD DELA ZA ZAVAROVANCE, KI SO SE OKUŽILI S COVID-19 NA DELOVIŠČU (od 31.12.2020 do 31.12.2021) 20.01.2021 25.01.2021
NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA IN ODGOVORI GLEDE HITREGA TESTIRANJA 12.01.2021 15.02.2021
Izplačila enkratnih solidarnostnih dodatkov po PKP7 06.01.2021 07.01.2021
PRAVICA DO KORIŠČENJA BOLNIŠKE ODSOTNOSTI STARŠA – Sobivanje z otrokom 22.12.2020 08.04.2021
SREDSTVA AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA IN ČAKANJE NA DELO TER TEMELJNI MESEČNI DOHODEK 18.12.2020 07.04.2021
VRAČANJE V PRVEM VALU EPIDEMIJE PREJETE POMOČI 14.12.2020 21.01.2021
Oddaja zahtevkov za povračilo nadomestila plače za november 10.12.2020 10.12.2020
Oddaja zahtevkov za izplačilo subvencije za skrajšani polni delovni čas možna na tudi za november 10.12.2020 10.12.2020
ODDAJA VLOG ZA SKRAJŠANI POLNI DELOVNI ČAS SAMO ŠE DO 10. decembra 07.12.2020 08.12.2020
POVRAČILO NADOMESTILA ZA ZAČASNO ČAKANJE NA DELO PO PKP#6 (drugič) 02.12.2020 03.12.2020
POVRAČILO NADOMESTILA ZA KARANTENO ALI VIŠJO SILO PO PKP#6 02.12.2020 03.12.2020
POVRAČILO NADOMESTILA ZA ZAČASNO ČAKANJE NA DELO PO PKP#6 (prvič) 01.12.2020 02.12.2020
SOFINANCIRANJE OBRATOVALNIH STROŠKOV V GOSTINSTVU IN TURIZMU 23.11.2020 24.11.2020
POPRAVKI PKP6 IN UKREPI PKP7 20.11.2020 20.11.2020
VLAGANJE LOČENIH ZAHTEVKOV ZA REFUNDACIJE, ZA OBRAČUNE PRI RAZLOGU IZOLACIJA – 08 19.11.2020 20.11.2020
KRITJE DELA FIKSNIH STROŠKOV ZA GOSTINCE 18.11.2020 18.11.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 72