aktualno arhiv vse     Število vpisov: 64
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
Pojasnila k ukrepu povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas od polnega po ZIUPGT (PKP9) 16.07.2021 16.07.2021
PODALJŠANI IN PRENOVLJENI UKREPI INTERVENTNE COVID ZAKONODAJE 16.07.2021 16.07.2021
Ukrep Povračilo nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas po novem zakonu 14.07.2021 14.07.2021
Ukrep Povračilo nadomestila plače v primeru karantene ali višje sile 14.07.2021 14.07.2021
VRAČILO SREDSTEV PO INTERVENTNI ZAKONODAJI 30.06.2021 02.07.2021
OBVEZNOST OPRAVLJANJA DRUGEGA DELA OZIROMA DELA NA DRUGEM KRAJU (NA DOMU) ZARADI IZVAJANJA UKREPOV PREPREČITVE ŠIRJENJA KORONAVIRUSNE BOLEZNI COVID-19 15.06.2021 16.06.2021
ODSOTNOST Z DELA ZARADI RAZLOGOV VIŠJE SILE – Pogosta vprašanja in odgovori ter podrobnejša pojasnila 29.03.2021 07.04.2021
ODLOG PLAČILA NAJEMNINE PO PKP#7 16.03.2021 17.03.2021
ZAČASNO ČAKANJE NA DELO – Povračila nadomestila plače po PKP8 – Preglednica upravičene višine sredstev 10.03.2021 11.03.2021
MESEČNA SUBVENCIJA POVRAČILA DELA MINIMALNE PLAČE – Izvajanje petega odstavka 29. člena ZDUOP 01.03.2021 09.03.2021
DOKAZOVANJE PREBOLELOSTI Covid-19 - Pojasnilo MZ 19.02.2021 22.02.2021
VIŠINA DELNEGA POVRAČILA IZPLAČANEGA NADOMESTILA PLAČE – Pojasnilo MDDSZ 12.02.2021 15.02.2021
Izplačilo solidarnostnega dodatka za prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas in so na začasnem čakanju na delo oziroma so odsotni z dela zaradi višje sile 10.02.2021 11.02.2021
PRAVICA DO KRATKOTRAJNE ODSOTNOSTI ZARADI BOLEZNI do 3 dni - Zavarovane osebe (velja od 5. 2. 2021 do 31. 12. 2021) 05.02.2021 16.02.2021
PRAVICA DO KRATKOTRAJNE ODSOTNOSTI ZARADI BOLEZNI do 3 dni – Delodajalci (velja od 5. 2. 2021 do 31. 12. 2021) 05.02.2021 16.02.2021
IZPLAČILO DODATKOV PO INTERVENTNI ZAKONODAJI IN NJIHOVA DAVČNA OBRAVNAVA 02.02.2021 08.03.2021
ODPRTJE VRTCEV IN ŠOL TER UVELJAVLJANJE ODSOTNOSTI Z DELA ZARADI VIŠJE SILE 21.01.2021 22.01.2021
ZADRŽANOST OD DELA ZA ZAVAROVANCE, KI SO SE OKUŽILI S COVID-19 NA DELOVIŠČU (od 31.12.2020 do 31.12.2021) 20.01.2021 25.01.2021
NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA IN ODGOVORI GLEDE HITREGA TESTIRANJA 12.01.2021 15.02.2021
Izplačila enkratnih solidarnostnih dodatkov po PKP7 06.01.2021 07.01.2021
PRAVICA DO KORIŠČENJA BOLNIŠKE ODSOTNOSTI STARŠA – Sobivanje z otrokom 22.12.2020 08.04.2021
SREDSTVA AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA IN ČAKANJE NA DELO TER TEMELJNI MESEČNI DOHODEK 18.12.2020 07.04.2021
VRAČANJE V PRVEM VALU EPIDEMIJE PREJETE POMOČI 14.12.2020 21.01.2021
POVRAČILO NADOMESTILA ZA ZAČASNO ČAKANJE NA DELO PO PKP#6 (drugič) 02.12.2020 03.12.2020
POVRAČILO NADOMESTILA ZA KARANTENO ALI VIŠJO SILO PO PKP#6 02.12.2020 03.12.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 64