aktualno arhiv vse     Število vpisov: 3
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Enotni kontni ovir za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije - SRS (2016) (neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2024 [!] 21.12.2023
Sklep o kontnem okviru za zavarovalnice 01.01.2023 02.11.2022
Enotni kontni ovir za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije - SRS (2016) (neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 31.12.2023 11.01.2016
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 3