Novosti

Delo in prispevki / Delovna razmerja / 06.12.2023
ZAKON O ŠTIPENDIRANJU (ZŠtip-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 04.12.2023
09.4 KOLEKTIVNA POGODBA ZA PAPIRNO IN PAPIRNO-PREDELOVALNO DEJAVNOST
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 27.11.2023
21.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 16.11.2023
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 03.11.2023
ZAKON O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 03.11.2023
06.1a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti

Najbolj obiskano

Delo in prispevki / Delovna razmerja - 16.11.2023
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 06.12.2023
ZAKON O ŠTIPENDIRANJU (ZŠtip-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 12.12.2022
01.3 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 27.11.2023
21.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 12.12.2022
01.3a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 18.07.2023
01.3a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 04.12.2023
09.4 KOLEKTIVNA POGODBA ZA PAPIRNO IN PAPIRNO-PREDELOVALNO DEJAVNOST