Novosti

Delo in prispevki / Delovna razmerja / 04.07.2022
01.3a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 01.07.2022
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - junij 2022
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 27.06.2022
07.4 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 27.06.2022
05.1a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti (KPGD)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 13.06.2022
25.0b RAZLAGE Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 03.06.2022
13.2a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 03.06.2022
28.1a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 03.06.2022
27.2a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije (KPPS)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 01.06.2022
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - maj 2022

Najbolj obiskano

Delo in prispevki / Delovna razmerja - 30.08.2022
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - avgust 2022
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 07.02.2022
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 19.03.2021
01.3 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 03.06.2022
13.2a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 17.04.2019
13.2 KOLEKTIVNA POGODBA ZA KOVINSKO INDUSTRIJO SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 04.07.2022
01.3a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 14.01.2022
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 20.07.2016
15.0 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI CESTNEGA GOSPODARSTVA (KPD-CG)