Novosti

Najbolj obiskano

Delo in prispevki / Delovna razmerja - 01.07.2024
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - junij 2024
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 15.01.2024
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 28.06.2024
01.3 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 16.11.2023
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 03.07.2024
01.3a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 17.01.2024
05.1 KOLEKTIVNA POGODBA GRADBENIH DEJAVNOSTI (KPGD)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 23.01.2024
11.3 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST ELEKTROINDUSTRIJE SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 18.01.2024
01.3a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 07.05.2024
13.2 KOLEKTIVNA POGODBA ZA KOVINSKO INDUSTRIJO SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 27.03.2024
01.3 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE