Novosti

Ostalo / Prekrški in upravni spor / 16.06.2021
KAZENSKI ZAKONIK (KZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Prekrški in upravni spor / 12.02.2021
ZAKON O PREKRŠKIH (ZP-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Prekrški in upravni spor / 16.12.2020
KAZENSKI ZAKONIK (KZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Prekrški in upravni spor / 14.12.2020
ZAKON O PREKRŠKIH (ZP-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Prekrški in upravni spor / 02.07.2020
KAZENSKI ZAKONIK (KZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Prekrški in upravni spor / 16.03.2020
KAZENSKI ZAKONIK (KZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Prekrški in upravni spor / 09.12.2019
Odločba Ustavnega sodišča - ZP-1 (06.12.2019)
Ostalo / Prekrški in upravni spor / 08.08.2018
Odločba Ustavnega sodišča - prvi odstavek 57. člena ZOPNI (03.08.2018)
Ostalo / Prekrški in upravni spor / 07.06.2017
KAZENSKI ZAKONIK (KZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Prekrški in upravni spor / 14.04.2017
Odločba Ustavnega sodišča - 1. točka 4. člena ZOPNI (07.04.2017)
Ostalo / Prekrški in upravni spor / 06.04.2017
Odločba Ustavnega sodišča - tretji odstavek 61. člena ZP-1 (31.03.2017)
Ostalo / Prekrški in upravni spor / 30.05.2016
KAZENSKI ZAKONIK (KZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Prekrški in upravni spor / 10.05.2016
ZAKON O PREKRŠKIH (ZP-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Prekrški in upravni spor / 21.07.2015
KAZENSKI ZAKONIK (KZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Prekrški in upravni spor / 23.01.2014
ZAKON O PREKRŠKIH (ZP-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Prekrški in upravni spor / 25.03.2013
KAZENSKI ZAKONIK (KZ-1 - uradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Prekrški in upravni spor / 18.03.2013
ZAKON O PREKRŠKIH (ZP-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Prekrški in upravni spor / 08.01.2013
ZAKON O UPRAVNEM SPORU (ZUS-1 - neuradno prečiščeno besedilo)

Najbolj obiskano

Ostalo / Prekrški in upravni spor - 12.02.2021
ZAKON O PREKRŠKIH (ZP-1 - neuradno prečiščeno besedilo)