aktualno arhiv vse     Število vpisov: 28
Naslov Datum vpisa
Predlog ZAKONA o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov (predlog Vlade RS z dne 28. 7. 2022) 01.08.2022
SPREJETI ZAKON o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE; sprejet v DZ RS z dne 22.02.2022) 23.02.2022
ZAKON O UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC DVIGA CEN ENERGENTOV V GOSPODARSTVU IN KMETIJSTVU (ZUOPDCEGK; predlog Vlade RS z dne 31.01.2022 za sprejem v DZ po nujnem postopku) 02.02.2022
ZAKON O NUJNIH UKREPIH ZA OMOLITEV POSLEDIC ZARADI VPLIVA VISOKIH CEN ENERGENTOV (ZUOPVCE; predlog Vlade RS z dne 31.01.2022 za sprejem v DZ po nujnem postopku) 02.02.2022
ZAKON O DODATNIH UKREPIH ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA, OMILITEV, OBVLADOVANJE, OKREVANJE IN ODPRAVO POSLEDIC COVID-19 (ZDUPŠOP; predlog Vlade RS z dne 19.11.2021 za sprejem v DZ po nujnem postopku) 22.11.2021
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA POMOČ GOSPODARSTVU IN TURIZMU PRI OMILITVI POSLEDIC COVID-19 (predlog MGRT z dne 16.06.2021 za obravnavo na Vladi RS) 17.06.2021
SPREJETI ZAKON o dodatnih ukrepih za omilitev posledic Covid-19 (ZDUOP; sprejet v DZ RS z dne 03.02.2021) 03.02.2021
ZAKON O DODATNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC COVID-19 (ZDUOP; predlog Vlade RS z dne 25.01.2021 za sprejem v DZ po nujnem postopku) 26.01.2021
SPREJETI ZAKON o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije Covid-19 (ZIUPOPDVE; sprejet v DZ RS z dne 29.12.2020) 30.12.2020
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA POMOČ PRI OMILITVI POSLEDIC DRUGEGA VALA EPIDEMIJE COVID-19 (ZIUPOPDVE; predlog Vlade RS z dne 20.12.2020 za sprejem v DZ po nujnem postopku) 21.12.2020
SPREJETI ZAKON o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19 (ZIUOPDVE; sprejet v DZ RS z dne 25.11.2020) 26.11.2020
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC DRUGEGA VALA EPIDEMIJE COVID-19 (ZIUOPDVE; predlog Vlade RS z dne 11.11.2020 za sprejem v DZ po nujnem postopku) 12.11.2020
SPREJETI ZAKON o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 (ZZUOOP; sprejet v DZ RS z dne 15.10.2020) 16.10.2020
ZAKON O ZAČASNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC COVID-19 (ZZUOOP; predlog Vlade RS z dne 01.10.2020 za sprejem v DZ RS po nujnem postopku) 01.10.2020
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA PRIPRAVO NA DRUGI VAL COVID-19 (ZIUPDV; predlog Vlade RS z dne 30.06.2020 za sprejem v DZ po nujnem postopku) 01.07.2020
DOPOLNJEN PREDLOG - Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE; EPA 1173-VIII; dopolnjen predlog z dne 28.05.2020 za sprejem v DZ RS po nujnem postopku 29.05.2020
ZAKON O O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC EPIDEMIJE SARS-COV-2 (ZIUOOPE; predlog z dne 21.05.2020 za sprejem v DZ RS po nujnem postopku) 21.05.2020
ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZIUZEOP (predlog Vlade RS z dne 22.04.2020 za sprejem v DZ po nujnem postopku) 22.04.2020
ZAKON O ZAGOTOVITVI DODATNE LIKVIDNOSTI GOSPODARSTVU ZA OMILITEV POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19 (predlog Vlade RS z dne 22.04.2020 za sprejem v DZ po nujnem postopku) 22.04.2020
Zakon o spremembi in dopolnitvi ZZUSUDJZ (predlog Vlade RS z dne 22.04.2020 za sprejem v DZ po nujnem postopku) 22.04.2020
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO (predlog z dne 29.03.2020 za sprejem v DZ RS po nujnem postopku) 29.03.2020
Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP; sprejet v DZ z dne 20.03.2020) 23.03.2020
Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP; sprejet z dne 20.03.2020) 23.03.2020
Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK; sprejet v DZ z dne 20.03.2020) 23.03.2020
Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ; sprejet v DZ z dne 20.03.2020) 23.03.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 28