aktualno arhiv vse     Število vpisov: 34
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Splošni pogoji plačevanja dajatev z e-računom 20.05.2023 24.05.2023
Pravilnik o službeni izkaznici uradnih oseb Finančne uprave Republike Slovenije (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 30.09.2022 [!] 19.04.2022
Uredba o določitvi finančnih uradov Finančne uprave Republike Slovenije (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.07.2022 [!] 21.02.2022
Uredba o določitvi finančnih uradov Finančne uprave Republike Slovenije (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 25.09.2021 30.06.2022 14.09.2021
Pravilnik o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 25.05.2019 [!] 30.05.2019
Pravilnik o nošenju uniforme v Finančni upravi Republike Slovenije (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 25.05.2019 30.05.2019
Uredba o določitvi finančnih uradov Finančne uprave Republike Slovenije (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2017 24.09.2021 16.12.2016
Pravilnik o podelitvi statusa zaradi spodbujanja prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti 09.10.2015 09.10.2015
Pravilnik o načinu izvrševanja pooblastil uradnih oseb Finančne uprave Republike Slovenije in označitvi službenih vozil Finančne uprave Republike Slovenije 01.08.2015 03.08.2015
Pravilnik o nošenju, hrambi in vzdrževanju orožja v Finančni upravi Republike Slovenije 01.08.2015 05.08.2015
Pravilnik o načinu izvajanja določb o pooblastilih uradnih oseb Finančne uprave Republike Slovenije 01.08.2015 05.08.2015
Pravilnik o priznanjih in nagradah Finančne uprave Republike Slovenije 16.05.2015 18.05.2015
Pravilnik o vodenju in vzdrževanju davčnega registra 18.04.2015 13.04.2015
Pravilnik o načinu imenovanja pritožbene komisije 11.04.2015 14.04.2015
Pravilnik o določitvi dejavnosti uslužbencev FURS, ki so nezdružljive z nalogami FURS 01.04.2015 13.03.2015
Uredba o obliki in barvi zastave in znaka Finančne uprave Republike Slovenije ter njuni uporabi 01.01.2015 22.12.2014
Uredba o barvi in oznakah uniforme v Finančni upravi Republike Slovenije 01.01.2015 22.12.2014
Uredba o določitvi finančnih uradov Finančne uprave Republike Slovenije (neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2015 31.12.2016 22.12.2014
Pravilnik o službeni izkaznici uradnih oseb Finančne uprave Republike Slovenije 01.01.2015 29.04.2022 07.01.2015
Uredba o določitvi upravnih zadev, v katerih lahko na prvi stopnji vodi posebni ugotovitveni postopek oziroma opravlja posamezna procesna dejanja uradna oseba finančne uprave, ki ima srednjo splošno ali strokovno izobrazbo 01.08.2014 28.07.2014
Pravilnik o vsebini in načinu opravljanja strokovnega izpita iz davčnega postopka kot posebnega upravnega postopka (neuradno prečiščeno besedilo) 22.12.2010 31.03.2015 21.12.2010
Pravilnik o vodenju in vzdrževanju davčnega registra (neuradno prečiščeno besedilo) 17.04.2010 17.04.2015 12.05.2010
Pravilnik o evidenci o kršitvah davčnih in drugih predpisov, za izvajanje katerih je pristojna davčna služba in o ravnanju s podatki, ki so izločeni iz evidence 05.08.2009 [!] 14.08.2009
Pravilnik o načinu poveritve opravljanja nalog davčne izvršbe zunanjim izvajalcem 25.12.2007 25.01.2008
Uredba o obliki in barvi zastave in znaka davčne službe ter njuni uporabi 08.08.2007 31.12.2014 08.08.2007
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 34