aktualno arhiv vse     Število vpisov: 10
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije 01.12.2027 16.04.2024
IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije 01.12.2027 17.04.2024
IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije 11.04.2024 30.11.2027 20.02.2024
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije 11.03.2024 30.11.2027 21.02.2024
IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije 15.04.2023 10.03.2024 15.03.2023
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije 14.03.2023 10.03.2024 22.02.2023
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/341 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prehodnimi določbami za nekatere določbe carinskega zakonika Unije, kadar zadevni elektronski sistemi še ne delujejo, in o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 15.03.2021 11.11.2021
UREDBA (EU) 2019/632 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 17. aprila 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 zaradi podaljšanja prehodne uporabe drugih načinov obdelave podatkov poleg tehnik elektronske obdelave podatkov, določenih v carinskem zakoniku Unije 15.05.2019 09.05.2019
UREDBA (EU) 2019/474 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 19. marca 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 o carinskem zakoniku Unije 14.04.2019 27.03.2019
UREDBA (EU) 2016/2339 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 14. decembra 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 o carinskem zakoniku Unije kar zadeva blago, ki začasno zapusti carinsko območje Unije po morju ali zraku 24.12.2016 23.12.2016
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 10