aktualno arhiv vse     Število vpisov: 4
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
UREDBA (EU) št. 952/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (prenovitev) - Carinski zakonik Unije (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) 15.05.2019 09.05.2019
UREDBA (EU) št. 952/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (prenovitev) - Carinski zakonik Unije (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) 14.04.2019 14.05.2019 27.03.2019
UREDBA (EU) št. 952/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (prenovitev) - Carinski zakonik Unije (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) 24.12.2016 13.04.2019 06.04.2018
ZAKON O IZVAJANJU CARINSKE ZAKONODAJE EVROPSKE UNIJE (ZICZEU) 07.05.2016 09.04.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 4