aktualno arhiv vse     Število vpisov: 20
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
Odločba Ustavnega sodišča - deveti odstavek v zvezi s 1. točko drugega odstavka 112. člena ZFPPIPP (19.05.2023) 03.05.2023 22.05.2023
Odločba Ustavnega sodišča - 221.i člen ZFPPIPP (27.03.2023) 02.03.2023 28.03.2023
Odločba Ustavnega sodišča - 2. alineja 2. točke drugega odstavka 399. člena v zvezi z 2. točko prvega odstavka in drugim odstavkom 401. člena ZFPPIPP (16.12.2022) 01.12.2022 20.12.2022
Odločba Ustavnega sodišča - drugi odstavek 34. člena ZFPPIPP-G (prvi odstavek 391. člena ZFPPIPP; 17.12.2021) 02.12.2021 20.12.2021
Odločba Ustavnega sodišča - 221.j člen ZFPPIPP (12.06.2020) 14.05.2020 16.06.2020
Odločba Ustavnega sodišča - 2. alineja 2. točke drugega odstavka 399. člena ZFFPIPP, kolikor se nanaša na 383.b člen ZFFPIPP (21.05.2020) 23.04.2020 22.05.2020
Odločba Ustavnega sodišča - tretji odstavek 310. in tretji odstavek 311. člena ZFFPIPP (22.11.2019) 07.11.2019 26.11.2019
Odločba Ustavnega sodišča - tretji odstavek 34. člena ZFPPIPP-G (03.05.2019) 04.04.2019 06.05.2019
Odločba Ustavnega sodišča - 371. in 390. člen ZFPPIPP (21.12.2018) 05.12.2018 11.01.2019
Odločba Ustavnega sodišča - četrti odstavek 192. člena ZFPPIPP (10.08.2018) 12.07.2018 22.08.2018
Odločba Ustavnega sodišča - ZFPPIPP (27.05.2016) 12.05.2016 01.06.2016
Odločba Ustavnega sodišča - ZFPPIPP (29.04.2016) 14.04.2016 04.05.2016
Odločba Ustavnega sodišča - 10.a in 10.b člen ZGD-1 (24.05.2013) 25.04.2013 28.05.2013
Odločba Ustavnega sodišča - drugi odstavek 33. člena ZFPPIPP-A (26.06.2012) 07.06.2012 27.06.2012
Odločba Ustavnega sodišča - 1. do 17. člen ZPUOOD (18.05.2012) 12.04.2012 23.05.2012
Odločba Ustavnega sodišča - 34. člen ZFPPIPP-A v kolikor se nanaša na 2. točko prvega odstavka 114. člena ZFPPIPP (26.03.2012) 02.02.2012 29.03.2012
Odločba Ustavnega sodišča - 10.a in 10.b ter 12. alineja 50. člena ZGD-1 (09.12.2011) 08.12.2011 12.12.2011
Odločba Ustavnega sodišča - drugi do četrti odstavek 1. člena in 2. do 17. člen ZPUOOD (09.12.2011) 01.12.2011 12.12.2011
Odločba Ustavnega sodišča - 14. člen ZDru-1 (28.10.2008) 15.10.2008 28.10.2008
Odločba Ustavnega sodišča - 10. člen ZDru-1 (26.09.2008) 11.09.2008 03.10.2008
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 20