aktualno arhiv vse     Število vpisov: 7
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
NADOMESTILO PLAČE ZA ZAČASNO ČAKANJE NA DELO – Neporavnane obveznosti – Pravica do izjave (II U 422/2020-11) 02.09.2021 26.10.2021
VLOGA ZA DODELITEV SUBVENCIJE SKRAJŠANEGA DELOVNEGA ČASA – PREPOZNA VLOGA (III U 199/2020-9) 11.03.2021 21.06.2021
PREHRANA MED DELOM IN UGODNOSTI MANJŠIH VREDNOSTI PO ZDoh-2 – Običajnost in nominalni znesek (I U 1043/2013) 20.05.2014 07.02.2019
NAPOTITEV NA ZAČASNO ČAKANJE NA DELO – Kriteriji za izbiro (Pdp 945/2011) 12.01.2012 06.04.2020
ČAKANJE NA DELO – Upravičenost do nadomestila plače, regresa za letni dopust in odpravnine (PdP 112/2011) 04.03.2011 02.04.2020
NAPOTITEV NA ZAČASNO ČAKANJE NA DELO – Uvrstitev na seznam delavcev na začasno čakanje na delo – Kriteriji za izbiro (Pdp 836/2010) 10.02.2011 08.04.2020
ČAKANJE NA DELO – Invalid III. kategorije (Pdp 1048/2004) 19.01.2006 25.03.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 7