aktualno arhiv vse     Število vpisov: 29
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
01. MSRP 1 - Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 31.12.2021 30.10.2018
01. MSRP 1 - Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2022 [!] 31.12.2022 12.07.2021
01. MSRP 1 - Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 22.08.2022
02. MSRP 2 - Plačilo z delnicami (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 09.12.2019
03. MSRP 3 - Poslovne združitve (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 31.12.2021 23.04.2020
03. MSRP 3 - Poslovne združitve (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2022 [!] 31.12.2022 09.07.2021
03. MSRP 3 - Poslovne združitve (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 08.12.2021
04. MSRP 4 - Zavarovalne pogodbe (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2021 [!] 01.01.2021 23.12.2020
04. MSRP 4 - Zavarovalne pogodbe (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2021 [!] 31.12.2022 26.01.2021
05. MSRP 5 - Nekratkoročna sredstva za prodajo in ustavljeno poslovanje (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 31.12.2022 16.10.2017
05. MSRP 5 - Nekratkoročna sredstva za prodajo in ustavljeno poslovanje (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 09.12.2021
06. MSRP 6 - Raziskovanje in vrednotenje rudnih bogastev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 11.12.2019
07. MSRP 7 - Finančni instrumenti - razkritja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2021 [!] 31.12.2022 21.01.2021
07. MSRP 7 - Finančni instrumenti - razkritja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 01.01.2023 10.12.2021
07. MSRP 7 - Finančni instrumenti - razkritja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 15.03.2022
08. MSRP 8 - Poslovni segmenti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.02.2015 [!] 28.08.2017
09. MSRP 9 - Finančni instrumenti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2021 [!] 31.12.2021 18.01.2021
09. MSRP 9 - Finančni instrumenti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2022 [!] 31.12.2022 14.07.2021
09. MSRP 9 - Finančni instrumenti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 13.12.2021
10. MSRP 10 - Konsolidirani računovodski izkazi (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 29.08.2017
11. MSRP 11 - Skupni aranžmaji (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 25.03.2019
12. MSRP 12 - Razkritje deležev v drugih podjetjih (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2017 [!] 16.02.2018
13. MSRP 13 - Merjenje poštene vrednosti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 06.04.2018
15. MSRP 15 - Prihodki iz pogodb s kupci (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 14.12.2021
15. MSRP 15 - Prihodki iz pogodb s kupci (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 31.12.2022 06.04.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 29