aktualno arhiv vse     Število vpisov: 7
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb ('obračun DDPO' - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 04.01.2024
Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb ('obračun DDPO' - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2022 [!] 31.12.2022 01.02.2022
Pravilnik o obrazcu za obračun davčnih odtegljajev od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov in načinu predložitve obrazca davčnemu organu ("ODO-1 obrazec" - neuradno prečiščeno besedilo) 19.01.2013 21.01.2013
Pravilnik o obrazcu za obračun davčnega odtegljaja od plačil dohodkov iz finančnih instrumentov osebam, ki jih prejmejo za tuj račun 01.07.2010 28.06.2010
Pravilnik o obrazcih zahtevkov za uveljavitev ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja ('KIDO obrazci') 01.01.2007 09.01.2007
Pravilnik o obrazcu za obračun davčnih odtegljajev od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov in o načinu predložitve obrazca davčnemu organu ("ODO-1 obrazec") 01.01.2005 31.12.2006 23.11.2004
PRAVILNIK O OBRAZCU ZA OBVESTILO V PRIMERU, KO NI DAVČNEGA ODTEGLJAJA, IN O NAČINU PREDLOŽITVE OBRAZCA DAVČNEMU ORGANU 01.01.2005 [!] 31.12.2005 24.11.2004
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 7