aktualno arhiv vse     Število vpisov: 17
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Sklep o izpolnitvi tehničnih pogojev za začetek uporabe tretjega odstavka 121. člena ZFPPIPP 17.07.2024 10.06.2024
ZAKON O FINANČNEM POSLOVANJU, POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI IN PRISILNEM PRENEHANJU (ZFPPIPP - neuradno prečiščeno besedilo) 01.11.2023 [!] 09.10.2023
ZAKON O FINANČNEM POSLOVANJU, POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI IN PRISILNEM PRENEHANJU (ZFPPIPP - neuradno prečiščeno besedilo) 31.12.2020 [!] 31.10.2023 11.01.2021
Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v postopku vpisa v sodni register in postopku izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije 14.04.2018 [!] 19.02.2018
Uredba o objavah v postopkih zaradi insolventnosti (neuradno prečiščeno besedilo) 08.02.2017 09.11.2016
ZAKON O FINANČNEM POSLOVANJU, POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI IN PRISILNEM PRENEHANJU (ZFPPIPP-UPB17 - uradno prečiščeno besedilo) 22.10.2016 [!] 31.10.2023 15.11.2021
Pravilnik o vodenju evidence sklepov o odpustu obveznosti 04.06.2016 20.05.2016
Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v postopku vpisa v sodni register in postopku izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 03.10.2015 [!] 13.04.2018 21.09.2015
Tarifa nadomestil za objave v postopkih zaradi insolventnosti (neuradno prečiščeno besedilo) 31.05.2012 30.05.2012
ZAKON O POSTOPKIH ZA UVELJAVITEV ALI ODPUSTITEV ODGOVORNOSTI DRUŽBENIKOV ZA OBVEZNOSTI IZBRISANIH GOSPODARSKIH DRUŽB (ZPUOOD) 17.11.2011 [!] 03.11.2011
Pravilnik o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije (neuradno prečiščeno besedilo) 19.02.2011 [!] 11.02.2011
Pravilnik o vodenju seznama upraviteljev in o vsebini ter načinu obveščanja (neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2011 17.12.2010
Statut Zbornice upraviteljev Slovenije 27.11.2010 26.11.2010
Pravilnik o posredovanju podatkov o postopkih zaradi insolventnosti v informatizirani obliki in tarifi o nadomestilih za posredovanje podatkov 01.10.2009 22.09.2009
Pravilnik o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen (neuradno prečiščeno besedilo) 11.07.2009 04.08.2009
Uredba o objavah v postopkih zaradi insolventnosti (neuradno prečiščeno besedilo) 01.07.2009 07.02.2017 04.08.2009
Pravilnik o elektronskem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti [!] 04.02.2021
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 17