aktualno arhiv vse     Število vpisov: 602
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
POGODBA O PRODAJI IN POVRATNEM NAJEMU – Oseba, ki je dolžna plačati DDV – Možnost enačenja pisne pogodbe z računom (C-235/21) 29.09.2022 30.09.2022
POJEM PRAVICA DO UPORABE ŠPORTNIH OBJEKTOV – TELOVADNICE – INDIVIDUALNO ALI SKUPINSKO VODENJE – Možnost držav članic, da uporabijo nižjo stopnjo DDV za nekatere dobave blaga in opravljanje storitev (C-330/21) 22.09.2022 26.09.2022
PRODAJA NEPREMIČNINE MED DAVČNIMI ZAVEZANCI – Pravica do odbitka DDV – Prodajalec, ki je v postopku zaradi insolventnosti – Nacionalna praksa, v skladu s katero se kupcu zavrne pravica do odbitka, ker je vedel oziroma bi moral vedeti za težave prodajalca pri plačilu izstopnega DDV – Goljufija in zloraba pravic (C-227/21) 15.09.2022 19.09.2022
OBDAVČLJIV DOGODEK IN OBVEZNOST OBRAČUNA UVOZNEGA DDV – Kraj nastanka davčnega dolga – Prevozno sredstvo, registrirano v tretji državi in vneseno v EU v nasprotju s carinsko zakonodajo (C-368/21) 08.09.2022 09.09.2022
IZDATKI, POVEZANI Z VLOŽKOM V NARAVI V ODVISNI DRUŽBI – Nespadanje izdatkov med splošne stroške – Dejavnosti odvisnih družb, ki so večinoma oproščene davka – Odbitek vstopnega davka – Pojem davčni zavezanec – Holdinška družba (C-98/21) 08.09.2022 20.09.2022
DAVČNI ZAVEZANEC, KI SVOJE PRAVICE DO ODBITKA NI UVELJAVLJAL PRED PRETEKOM PREKLUZIVNEGA ROKA – Nemožnost, da se ta odbitek opravi v okviru popravka (C-194/21) 07.07.2022 11.07.2022
PRIDOBITEV BLAGA ZNOTRAJ SKUPNOSTI – Kraj – Veriga zaporednih transakcij – Napačna opredelitev dela transakcij – Načeli sorazmernosti in davčne nevtralnosti (C-696/20) 07.07.2022 14.07.2022
NACIONALNA UREDITEV, KI PRAVICO DAVČNEGA ZAVEZANCA, DA IZBERE, DA BO ZA PRODAJO NEPREMIČNINE OBRAČUNAL DDV, POGOJUJE S TEM, DA SE TA NEPREMIČNINA PRENESE NA DAVČNEGA ZAVEZANCA, KI JE ŽE IDENTIFICIRAN ZA DDV – Obveznost popraviti odbitke DDV v primeru nespoštovanja tega pogoja (C-56/21) 30.06.2022 30.06.2022
NACIONALNA UREDITEV, KI ZA UPORABO NAVEDENEGA MEHANIZMA NALAGA POGOJ IDENTIFIKACIJE ZA NAMENE DDV – Dobava lesnih proizvodov – Načelo davčne nevtralnosti (C-146/21) 30.06.2022 08.07.2022
STORITVE TEHNIČNE PODPORE, KI SE OPRAVLJAJO ZA DRUŽBO S SEDEŽEM V DRUGI DRŽAVI ČLANICI – Kraj opravljanja storitev (C-596/20) 16.06.2022 17.06.2022
OSEBE, KI SO DOLŽNE PLAČATI DAVEK – Uvozni DDV – Solidarna odgovornost posrednega carinskega zastopnika in družbe uvoznice (C-714/20) 12.05.2022 17.05.2022
OBNOVA IN POPRAVILA ZASEBNIH STANOVANJ – Uporaba nižje stopnje DDV za storitve popravil in vzdrževanja dvigal stanovanjskih stavb (C-218/21) 05.05.2022 09.05.2022
GOLJUFIVO PRIKRIVANJE DOLGOVANEGA DAVKA – Sankcije – Nacionalna zakonodaja, ki za isto dejansko stanje določa upravno in kazensko sankcijo (C-570/20) 05.05.2022 10.05.2022
POJEM KUPON IN VEČNAMENSKI KUPON – Prodaja kartice, ki imetniku daje pravico do več turističnih storitev za omejeno obdobje (C-637/20) 28.04.2022 03.05.2022
OPROSTITVE, POVEZANE Z IZOBRAŽEVANJEM OTROK ALI MLADINE, S ŠOLSKIM ALI UNIVERZITETNIM IZOBRAŽEVANJEM – Opravljanje izobraževalnih storitev, ki so komplementarne šolskemu programi – Organizacija zasebnega prava, ki te dejavnosti opravlja v komercialne namene (C-612/20) 28.04.2022 04.05.2022
STORITVE TRŽENJA, REGULACIJE, OGLAŠEVANJA IN ZASTOPANJA, KI JIH ZA DRUŽBO PREJEMNICO OPRAVLJA POVEZANA DRUŽBA – Pojem stalna poslovna enota – Družba države članice, ki je vključena v družbo s sedežem v drugi državi članici – Ustrezno strukturirani človeški in tehnični viri – Zmožnost prejeti in uporabljati storitve za lastne potrebe stalne poslovne enote (C-333/20) 07.04.2022 08.04.2022
BLAGO, KI JE BILO NEZAKONITO VNESENO NA CARINSKO OBMOČJE UNIJE – Zaseg in odvzem –Trošarine – Davek na dodano vrednost – Obdavčljivi dogodek – Obveznost obračuna (C-489/20) 07.04.2022 11.04.2022
OPROSTITVE ZA DOLOČENE DEJAVNOSTI, KI SO V JAVNEM INTERESU – Oprostitev za bolnišnično in zdravstveno oskrbo – Zasebna bolnišnica – Ustrezno priznana ustanova – Primerljivi socialni pogoji (C-228/20) 07.04.2022 12.04.2022
PAVŠALNA UREDITEV ZA KMETE – Zakonca, ki opravljata kmetijsko dejavnost, pri kateri uporabljata premoženje, ki je del premoženjske skupnosti zakoncev – Možnost, da se ta zakonca štejeta za ločena zavezanca za DDV (C-697/20) 24.03.2022 25.03.2022
PREKINITEV POSTOPKA ODLOČANJA O UPRAVNI PRITOŽBI ZOPER ODMERNO ODLOČBO, S KATERO JE BILA ZAVRNJENA PRAVICA DO ODBITKA DDV, DO IZIDA KAZENSKEGA POSTOPKA – Postopkovna avtonomija držav članic – Načelo davčne nevtralnosti (C-582/20) 24.02.2022 01.03.2022
STORITVE POPRAVILA ALI NADOMESTITVE SESTAVNIH DELOV VETRNIH TURBIN POD GARANCIJO IN PRIPRAVE POROČIL O NESKLADNOSTI – Bremepisi, ki jih je izdal izvajalec in v katerih DDV ni naveden – Izvajalčev odbitek DDV na blago in storitve, ki so jih iz naslova istih storitev temu izvajalcu računali njegovi podizvajalci (C-605/20) 24.02.2022 02.03.2022
PRAVICA DO ODBITKA DDV – Podrobna pravila – Nadomestilo ali vračilo presežka DDV – Dodatne plačilne obveznosti – Načelo davčne nevtralnosti ter enakovrednosti in učinkovitosti (C-487/20) 10.02.2022 15.02.2022
OBRAČUNAVANJE DDV PO PLAČANI REALIZACIJI – Najem in podnajem nepremičnine, ki je namenjena industrijski ali komercialni uporabi – Nastanek in obseg pravice do odbitka vstopnega DDV (C-9/20) 10.02.2022 17.02.2022
NIŽJA STOPNJA ZA DOBAVE LESA ZA KURJAVO – Razlikovanje glede na objektivne značilnosti in lastnosti proizvodov – Oblike lesa, namenjene izgorevanju, ki izpolnjujejo enake potrebe potrošnika in si med seboj konkurirajo – Načelo davčne nevtralnosti (C-515/20) 03.02.2022 04.02.2022
UPRAVLJANJE PARKIRIŠČ NA ZASEBNIH ZEMLJIŠČIH – Dejavnosti, ki jih opravlja družba zasebnega prava – Stroški nadzora, ki jih ta družba zaračuna, kadar vozniki ne spoštujejo splošnih pogojev uporabe teh parkirišč – Ekonomska in poslovna stvarnost transakcij (C-90/20) 20.01.2022 21.01.2022
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 602