aktualno arhiv vse     Število vpisov: 592
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
OSEBE, KI SO DOLŽNE PLAČATI DAVEK – Uvozni DDV – Solidarna odgovornost posrednega carinskega zastopnika in družbe uvoznice (C-714/20) 12.05.2022 17.05.2022
OBNOVA IN POPRAVILA ZASEBNIH STANOVANJ – Uporaba nižje stopnje DDV za storitve popravil in vzdrževanja dvigal stanovanjskih stavb (C-218/21) 05.05.2022 09.05.2022
GOLJUFIVO PRIKRIVANJE DOLGOVANEGA DAVKA – Sankcije – Nacionalna zakonodaja, ki za isto dejansko stanje določa upravno in kazensko sankcijo (C-570/20) 05.05.2022 10.05.2022
POJEM KUPON IN VEČNAMENSKI KUPON – Prodaja kartice, ki imetniku daje pravico do več turističnih storitev za omejeno obdobje (C-637/20) 28.04.2022 03.05.2022
OPROSTITVE, POVEZANE Z IZOBRAŽEVANJEM OTROK ALI MLADINE, S ŠOLSKIM ALI UNIVERZITETNIM IZOBRAŽEVANJEM – Opravljanje izobraževalnih storitev, ki so komplementarne šolskemu programi – Organizacija zasebnega prava, ki te dejavnosti opravlja v komercialne namene (C-612/20) 28.04.2022 04.05.2022
STORITVE TRŽENJA, REGULACIJE, OGLAŠEVANJA IN ZASTOPANJA, KI JIH ZA DRUŽBO PREJEMNICO OPRAVLJA POVEZANA DRUŽBA – Pojem stalna poslovna enota – Družba države članice, ki je vključena v družbo s sedežem v drugi državi članici – Ustrezno strukturirani človeški in tehnični viri – Zmožnost prejeti in uporabljati storitve za lastne potrebe stalne poslovne enote (C-333/20) 07.04.2022 08.04.2022
BLAGO, KI JE BILO NEZAKONITO VNESENO NA CARINSKO OBMOČJE UNIJE – Zaseg in odvzem –Trošarine – Davek na dodano vrednost – Obdavčljivi dogodek – Obveznost obračuna (C-489/20) 07.04.2022 11.04.2022
OPROSTITVE ZA DOLOČENE DEJAVNOSTI, KI SO V JAVNEM INTERESU – Oprostitev za bolnišnično in zdravstveno oskrbo – Zasebna bolnišnica – Ustrezno priznana ustanova – Primerljivi socialni pogoji (C-228/20) 07.04.2022 12.04.2022
PAVŠALNA UREDITEV ZA KMETE – Zakonca, ki opravljata kmetijsko dejavnost, pri kateri uporabljata premoženje, ki je del premoženjske skupnosti zakoncev – Možnost, da se ta zakonca štejeta za ločena zavezanca za DDV (C-697/20) 24.03.2022 25.03.2022
PREKINITEV POSTOPKA ODLOČANJA O UPRAVNI PRITOŽBI ZOPER ODMERNO ODLOČBO, S KATERO JE BILA ZAVRNJENA PRAVICA DO ODBITKA DDV, DO IZIDA KAZENSKEGA POSTOPKA – Postopkovna avtonomija držav članic – Načelo davčne nevtralnosti (C-582/20) 24.02.2022 01.03.2022
STORITVE POPRAVILA ALI NADOMESTITVE SESTAVNIH DELOV VETRNIH TURBIN POD GARANCIJO IN PRIPRAVE POROČIL O NESKLADNOSTI – Bremepisi, ki jih je izdal izvajalec in v katerih DDV ni naveden – Izvajalčev odbitek DDV na blago in storitve, ki so jih iz naslova istih storitev temu izvajalcu računali njegovi podizvajalci (C-605/20) 24.02.2022 02.03.2022
PRAVICA DO ODBITKA DDV – Podrobna pravila – Nadomestilo ali vračilo presežka DDV – Dodatne plačilne obveznosti – Načelo davčne nevtralnosti ter enakovrednosti in učinkovitosti (C-487/20) 10.02.2022 15.02.2022
OBRAČUNAVANJE DDV PO PLAČANI REALIZACIJI – Najem in podnajem nepremičnine, ki je namenjena industrijski ali komercialni uporabi – Nastanek in obseg pravice do odbitka vstopnega DDV (C-9/20) 10.02.2022 17.02.2022
NIŽJA STOPNJA ZA DOBAVE LESA ZA KURJAVO – Razlikovanje glede na objektivne značilnosti in lastnosti proizvodov – Oblike lesa, namenjene izgorevanju, ki izpolnjujejo enake potrebe potrošnika in si med seboj konkurirajo – Načelo davčne nevtralnosti (C-515/20) 03.02.2022 04.02.2022
UPRAVLJANJE PARKIRIŠČ NA ZASEBNIH ZEMLJIŠČIH – Dejavnosti, ki jih opravlja družba zasebnega prava – Stroški nadzora, ki jih ta družba zaračuna, kadar vozniki ne spoštujejo splošnih pogojev uporabe teh parkirišč – Ekonomska in poslovna stvarnost transakcij (C-90/20) 20.01.2022 21.01.2022
OPROSTITVE ZA DOLOČENE DEJAVNOSTI, KI SO V JAVNEM INTERESU – Oprostitev za bolnišnično in zdravstveno oskrbo – Tesno povezane dejavnosti – Zdraviliško zdravljenje – Znesek, prejet iz naslova priprave posamezne kartoteke, ki vključuje anamnezo (C-513/20) 13.01.2022 14.01.2022
POŠTNE STORITVE, KI SO NAPAČNO OPROŠČENE PLAČILA DAVKA – DDV, za katerega se šteje, da je za uveljavljanje pravice do odbitka del tržne cene storitve – Izključitev – Pojem ‚dolgovani ali plačani‘ DDV (C-156/20) 13.01.2022 17.01.2022
PRAVICA DO ODBITKA VSTOPNEGA DAVKA – Vsebinski pogoji za pravico do odbitka – Dobaviteljev status davčnega zavezanca – Dokazno breme – Zavrnitev pravice do odbitka, kadar resnični dobavitelj ni bil ugotovljen (C-154/20) 09.12.2021 10.12.2021
PRAVICA DO ODBITKA VSTOPNEGA DDV – Zavrnitev – Oglaševalske storitve, ki jih je davčna uprava opredelila kot predrage in nepotrebne – Neobstoj prometa, ustvarjenega v korist davčnega zavezanca (C-334/20) 25.11.2021 30.11.2021
PRENEHANJE IDENTIFIKACIJE DAVČNEGA ZAVEZANCA ZA NAMENE DDV – Zavrnitev pravice do odbitka – Formalni pogoji (C-358/20) 18.11.2021 19.11.2021
ZNIŽANJE DAVČNE OSNOVE ZA DDV – Celotno ali delno neplačilo cene zaradi stečaja dolžnika – Pogoji, določeni v nacionalni ureditvi za popravek izstopnega DDV – Pogoj, v skladu s katerim delno ali v celoti neplačana terjatev ne sme nastati v šestmesečnem obdobju pred razglasitvijo stečaja družbe dolžnice (C-398/20) 11.11.2021 11.11.2021
PRAVICA DO ODBITKA DDV V ZVEZI Z DOBAVO MATERIALOV, KI JIH JE MOGOČE RECIKLIRATI – Sistem obrnjene davčne obveznosti – Vsebinski pogoji – Status davčnega zavezanca dobavitelja – Račun, na katerem je naveden fiktivni dobavitelj (C-281/20) 11.11.2021 12.11.2021
POJEM »STORITEV, ZA KATERO SE IZVRŠIJO ZAPOREDNA PLAČILA« – Enkratna storitev plačana na obroke – Zmanjšanje davčne osnove – Pojem »neplačilo cene« (C-324/20) 28.10.2021 28.10.2021
VRAČILO DDV DAVČNIM ZAVEZANCEM S SEDEŽEM V DRŽAVI ČLANICI, KI NI DRŽAVA ČLANICA VRAČILA – Imetništvo računa – Zavrnitev zahtevka za vračilo – ,Storniranje‘ računa s strani dobavitelja – Izdaja novega računa (C-80/20) 21.10.2021 21.10.2021
NAČIN VRAČILA DDV DAVČNIM ZAVEZANCEM, KI NIMAJO SEDEŽA V DRŽAVI ČLANICI VRAČILA – Zahteva za dodatne informacije države članice vračila – Podatki, na katere se lahko nanaša zahteva za dodatne informacije – Neskladje med zneskom, navedenim v zahtevku za vračilo, in zneskom, navedenim na predloženih računih (C-396/20) 21.10.2021 22.10.2021
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 592