aktualno arhiv vse     Število vpisov: 10
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
ZAKON O KOLEKTIVNEM UPRAVLJANJU AVTORSKE IN SORODNIH PRAVIC (ZKUASP - neuradno prečiščeno besedilo) 31.12.2020 [!] 11.01.2021
ZAKON O INDUSTRIJSKI LASTNINI (ZIL - neuradno prečiščeno besedilo) 29.03.2020 [!] 18.03.2020
ZAKON O AVTORSKI IN SORODNIH PRAVICAH (ZASP - neuradno prečiščeno besedilo) 19.10.2019 08.10.2019
ZAKON O AVTORSKI IN SORODNIH PRAVICAH (ZASP - neuradno prečiščeno besedilo) 22.10.2016 18.10.2019 13.10.2016
ZAKON O KOLEKTIVNEM UPRAVLJANJU AVTORSKE IN SORODNIH PRAVIC (ZKUASP) 22.10.2016 [!] 30.12.2020 13.10.2016
ZAKON O AVTORSKI IN SORODNIH PRAVICAH (ZASP - neuradno prečiščeno besedilo) 30.07.2015 21.10.2016 05.08.2015
ZAKON O AVTORSKI IN SORODNIH PRAVICAH (ZASP - neuradno prečiščeno besedilo) 28.12.2013 [!] 29.07.2015 03.01.2014
ZAKON O INDUSTRIJSKI LASTNINI (ZIL - neuradno prečiščeno besedilo) 21.12.2013 28.03.2020 17.12.2013
ZAKON O IZUMIH IZ DELOVNEGA RAZMERJA (ZPILDR-UPB2 - uradno prečiščeno besedilo) 13.01.2007 19.03.2007
ZAKON O INDUSTRIJSKI LASTNINI (ZIL-UPB3 - uradno prečiščeno besedilo) 11.03.2006 20.12.2013 06.03.2007
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 10