aktualno arhiv vse     Število vpisov: 7
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
ZAKON O INDUSTRIJSKI LASTNINI (ZIL - neuradno prečiščeno besedilo) 27.07.2023 [!] 13.07.2023
ZAKON O KOLEKTIVNEM UPRAVLJANJU AVTORSKE IN SORODNIH PRAVIC (ZKUASP - neuradno prečiščeno besedilo) 26.10.2022 12.10.2022
ZAKON O AVTORSKI IN SORODNIH PRAVICAH (ZASP - neuradno prečiščeno besedilo) 26.10.2022 [!] 12.10.2022
ZAKON O KOLEKTIVNEM UPRAVLJANJU AVTORSKE IN SORODNIH PRAVIC (ZKUASP - neuradno prečiščeno besedilo) 31.12.2020 [!] 25.10.2022 11.01.2021
ZAKON O INDUSTRIJSKI LASTNINI (ZIL - neuradno prečiščeno besedilo) 29.03.2020 [!] 26.07.2023 18.03.2020
ZAKON O AVTORSKI IN SORODNIH PRAVICAH (ZASP - neuradno prečiščeno besedilo) 19.10.2019 25.10.2022 08.10.2019
ZAKON O IZUMIH IZ DELOVNEGA RAZMERJA (ZPILDR-UPB2 - uradno prečiščeno besedilo) 13.01.2007 19.03.2007
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 7