aktualno arhiv vse     Število vpisov: 25
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
DELO PREK AGENCIJ ZA ZAGOTAVLJANJE ZAČASNEGA DELA – Pojem začasna zaposlitev – Prenos nalog, ki jih opravlja delavec, z njegovega delodajalca na tretje podjetje – Trajna napotitev tega delavca ob ohranitvi njegove prvotne pogodbe o zaposlitvi (C-427/21) 22.06.2023 29.06.2023
POJEM OSNOVNI DELOVNI POGOJI IN POGOJI ZAPOSLITVE DELAVCEV, ZAPOSLENIH PRI AGENCIJAH ZA ZAGOTAVLJANJE ZAČASNEGA DELA – Nadomestilo za neizrabljene dni plačanega letnega dopusta in pripadajoči regres v primeru prenehanja delovnega razmerja (C-426/20) 12.05.2022 08.07.2022
NAPOTITEV DELAVCEV – Kazni – Sorazmernost (C-205/20) 08.03.2022 09.03.2022
NAPOTITEV DELAVCEV NA DELO – Pogoji dela in zaposlitve – Osebni prejemki – Zastaralni rok (C-219/20) 10.02.2022 10.02.2022
PRAVICA DO DENARNEGA NADOMESTILA ZA PLAČANI LETNI DOPUST, KI NI BIL IZRABLJEN PRED PRENEHANJEM DELOVNEGA RAZMERJA –Predčasna odpoved zaposlenega (C-233/20) 25.11.2021 17.02.2022
NAPOTITEV DELAVCEV NA DELO V OKVIRU OPRAVLJANJA STORITEV – Vozniki v mednarodnem prevozu - Spoštovanje minimalne urne postavke v državi napotitve – Dnevnica – Plačilo, dodeljeno zaposlenim glede na porabljeno gorivo (C-428/19) 08.07.2021 25.08.2021
SVOBODA OPRAVLJANJA STORITEV IN NAPOTITEV DELAVCEV – Plačilo – Trajanje napotitve – Sprememba obstoječe direktive – Cestni prevoz (C-626/18) 08.12.2020 08.03.2021
POJEM VERIŽENJE POGODB O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS – Implicitno podaljševanje delovnega razmerja iz leta v leto – Delavec, zaposlen za določen čas, ki v okviru dveh zaporednih imenovanj zaseda isto delovno mesto – Sprememba statusa delavcev in dodelitev odškodnine delavcu (C-103/18 in C-429/18) 19.03.2020 16.09.2020
NAPOTITEV DELAVCEV NA DELO V OKVIRU OPRAVLJANJA STORITEV – Opravljanje storitev na mednarodnih vlakih – Nacionalna ureditev, ki nalaga upravne obveznosti v zvezi z napotitvijo delavcev (C-16/18) 19.12.2019 24.12.2019
PRAVICA DO PLAČANEGA LETNEGA DOPUSTA NAJMANJ ŠTIRIH TEDNOV – Nacionalne določbe in določbe kolektivnih pogodb, ki so ugodnejše za varovanje varnosti in zdravja delavcev – Delavci, ki zaradi bolezni v obdobju plačanega letnega dopusta niso zmožni za delo – Zavrnitev prenosa tega dopusta, če neprenos ne povzroči dejanskega skrajšanja plačanega letnega dopusta na manj kot štiri tedne (C-609/17 in C-610/17) 19.11.2019 04.02.2020
NAPOTITEV DELAVCEV – HRAMBA IN PREVOD PLAČNE DOKUMENTACIJE – Globe v naprej določenem minimalnem znesku – Kumuliranje – Neobstoj zgornje meje – Sodni stroški – Nadomestna kazen odvzema prostosti (C-64/18, C-140/18, C-146/18 in C-148/18) 12.09.2019 13.09.2019
ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI S STRANI DELODAJALCA IN ODPRAVNINA - Delavec, ki je zaposlen za nedoločen čas s polnim delovnim časom ter koristi starševski dopust v obliki krajšega delovnega časa (C-486/18) 08.05.2019 10.05.2019
NAPOTITEV DELAVCEV ZA IZVEDBO GRADBENIH DEL – Prijava delavcev – Hramba in prevod plačilnih list – Plačilo varščine s strani prejemnika storitev (C-33/17) 13.11.2018 14.11.2018
ORGANIZACIJA DELOVNEGA ČASA IN PRAVICA DO PLAČANEGA LETNEGA DOPUSTA – Izguba neizrabljenega plačanega letnega dopusta in denarnega nadomestila za ta dopust (C-619/16) 06.11.2018 07.11.2018
ORGANIZACIJA DELOVNEGA ČASA IN PRAVICA DO PLAČANEGA LETNEGA DOPUSTA – Izguba neizrabljenega plačanega letnega dopusta in denarnega nadomestila za ta dopust (C-684/16) 06.11.2018 07.11.2018
OSEBA, KI OPRAVLJA DEJAVNOST KOT ZAPOSLENA OSEBA IN SAMOZAPOSLENA OSEBA V DVEH RAZLIČNIH DRŽAVAH ČLANICAH – Določitev zakonodaje, ki se uporablja – Učinki odločb upravne komisije za koordinacijo sistemov socialne varnosti (C-89/16) 13.07.2017 17.09.2018
JAVNA NAROČILA IN ZAVEZA ZA IZPLAČEVANJE MINIMALNE PLAČE (C-115/14) 17.11.2015 09.06.2021
POJEM DELAVEC IN PRAVICA DO PLAČANEGA LETNEGA DOPUSTA - Nadomestilo za neizkoriščen letni dopust (C-316/13) 26.03.2015 26.03.2015
DETAŠIRANI DELAVCI – Dnevnice, povračilo stroškov prevoza in prehrane ter nastanitve, boni za prehrano in regres za letni dopust kot sestavni del minimalne plače (C-396/13) 12.02.2015 16.04.2015
UREDITEV, KI OSEBI, PRI KATERI SO ZAPOSLENI NAPOTENI DELAVCI ALI PRIPRAVNIKI, NALAGA, DA MORA PRIJAVITI TISTE, KI NE MOREJO PRELOŽITI POTRDITVE PREJEMA PREDHODNE PRIJAVE, KI BI JO MORAL DELODAJALEC S SEDEŽEV V DRUGI DRŽAVI ČLANICI OPRAVITI V DRŽAVI ČLANICI GOSTITELJICI (C-315/13) 03.12.2014 14.09.2015
NACIONALNI PREDPIS, KI PONUDNIKOM IN PODIZVAJALCEM NALAGA, DA SE ZAVEŽEJO, DA BODO OSEBJU, KI OPRAVLJA STORITVE, PLAČALI MINIMALNO PLAČO – Podizvajalec s sedežem v drugi državi članici (C-549/13) 18.09.2014 24.09.2014
NAPOTITEV DELAVCEV DRŽAVLJANOV TRETJIH DRŽAV – Zahteva za pridobitev delovnega dovoljenja za posredovanje delovne sile (C-91/13) 11.09.2014 14.09.2015
ZAPOREDNE POGODBE O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS – Ukrepi za preprečevanje zlorab pri pogodbah o zaposlitvi za določen čas in preoblikovanje v delovno razmerje za nedoločen čas (C-362/13, C-363/13 in C-407/13) 03.07.2014 14.08.2014
ODPOVEDNI ROK ZA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS – Različno obravnavanje delavcev, zaposlenih za nedoločen čas (C-38/13) 13.03.2014 23.06.2014
IZRABA LETNEGA DOPUSTA – Ugasnitev pravice do plačanega letnega dopusta, ki zaradi bolezni ni bil izrabljen, po poteku roka, določenega v nacionalni zakonodaji (C-214/10) 22.11.2011 26.04.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 25