aktualno arhiv vse     Število vpisov: 10
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ("REK obrazci" - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2024 [!] 10.10.2023
Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) 01.01.2024 [!] 10.10.2023
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ("REK obrazci" - neuradno prečiščeno besedilo) 01.04.2023 31.12.2023 09.01.2023
Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti ('M-obrazci' - neuradno prečiščeno besedilo) 01.10.2022 25.04.2022
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ("REK obrazci") 01.09.2022 [!] 01.09.2022 10.05.2022
Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) 01.09.2022 31.12.2023 10.05.2022
Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti ('M-obrazci' - neuradno prečiščeno besedilo) 01.02.2020 30.09.2022 18.11.2019
Pravilnik o podrobnejši opredelitvi podatkov o osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) 04.08.2018 23.07.2018
Pravilnik o podrobnejši opredelitvi podatkov o osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) 14.12.2017 03.08.2018 30.11.2017
Pravilnik o posredovanju podatkov Finančne uprave Republike Slovenije in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in uporabi teh podatkov 01.01.2016 08.04.2015
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 10