Moji zadnji ogledi

Vpogled v možnost "Moji zadnji ogledi" in z njo povezane funkcionalnosti (hiter vstop v seznam zadnjih 30 ogledanih dokumentov) imajo le registrirani uporabniki z aktivnimi uprabniškimi pravicami posedovanega SUPER ali DELUX kluba davkoplačevalcev.
V »Moji zadnji ogledi« se vam dokumenti razvrščajo po času vpogleda od najmlajšega (najkasneje vpogledanega) do najstarejšega.
Število prikazanih dokumentov v »Moji zadnji ogledi« je omejeno na 30 dokumentov.

DAVČNA HIŠA BILANS d.o.o.
Podjetje za davčno svetovanje in izobraževanje
Ulica heroja Bračiča 6
SI - 2000 Maribor

http://www.superdavki.com/
http://www.bilans.si/
http://www.davkoplacevalci.com/
http://www.ddvpoznavalec.si/

Kontaktna oseba:
prokurist podjetja Damjan Pal, telefon (02) 23-111-23, telefax (02) 23-111-21, e-pošta info@superdavki.com