aktualno arhiv vse     Število vpisov: 15
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 31.12.2020 [!] 05.01.2021
Pravilnik o podrobnejši opredelitvi podatkov o obdavčljivih dohodkih, ki niso oproščeni plačila dohodnine 11.04.2020 11.04.2020
SKLEP o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2020 (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 31.12.2020 17.05.2021
Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 02.03.2019 31.12.2019 18.02.2019
Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uredba-davčna - neuradno prečiščeno besedilo) 10.11.2018 12.11.2018
Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2017 01.01.2017 31.12.2017 12.12.2016
Pravilnik o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 04.06.2016 03.06.2016
Pravilnik o transfernih cenah (Pravilnik-TC; neuradno prečiščeno besedilo) 21.01.2012 [!] 23.01.2012
Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj 01.01.2012 [!] 05.10.2012
OBVESTILO o uveljavitvi in začetku uporabe olajšave oziroma ugodnosti v zvezi s tveganim kapitalom 13.07.2008 03.10.2008
OBVESTILO o uveljavitvi in začetku uporabe davčne regijske olajšave za raziskave in razvoj 16.08.2007 05.10.2007
Pravilnik o priznani obrestni meri (Pravillnik-POM; neuradno prečiščeno besedilo) 13.06.2007 13.06.2007
Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije 01.01.2007 24.05.2007
Pravilnik o pogojih za oprostitev plačila dohodnine od prejemkov iz medsosedske pomoči med kmetijskimi gospodarstvi v okviru strojnih krožkov 01.01.2007 10.01.2007
Pravilnik o obrazcu za ugotovitev rezidentskega statusa po 4. točki prvega odstavka 7. člena ZDoh-2 01.01.2007 10.01.2007
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 15