aktualno arhiv vse     Število vpisov: 26
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Sklep o usklajenih zneskih vajeniških nagrad 01.03.2023 22.03.2023
Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 18.02.2023 20.02.2023
Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uredba-davčna - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 27.12.2022
Sklep o določitvi upravičencev do donacij za leto 2023 01.01.2023 31.12.2023 18.09.2023
Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uredba-davčna - neuradno prečiščeno besedilo) 01.09.2022 31.12.2022 31.08.2022
Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uredba-davčna - neuradno prečiščeno besedilo) 01.07.2022 31.08.2022 27.06.2022
Pravilnik o olajšavi za zaposlitev osebe v poklicu, za katerega na trgu dela primanjkuje iskalcev zaposlitve 07.05.2022 09.05.2022
Sklep o usklajenih zneskih vajeniških nagrad 01.03.2022 28.02.2023 24.03.2022
Pravilnik o priznani obrestni meri (Pravillnik-POM; neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2022 16.12.2021
Pravilnik o določitvi usklajenih zneskov olajšav, enačbe za določitev olajšave in lestvice za odmero dohodnine za leto 2022 01.01.2022 31.12.2022 23.03.2022
Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v digitalni in zeleni prehod 01.01.2022 09.05.2022
Sklep o določitvi upravičencev do donacij za leto 2022 (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2022 31.12.2022 29.11.2022
Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uredba-davčna - neuradno prečiščeno besedilo) 01.09.2021 [!] 30.06.2022 16.07.2021
Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uredba-davčna - neuradno prečiščeno besedilo) 01.08.2021 [!] 01.08.2021 02.07.2021
Pravilnik o priznani obrestni meri (Pravillnik-POM; neuradno prečiščeno besedilo) 28.07.2021 31.12.2021 28.07.2021
Pravilnik o podrobnejši opredelitvi podatkov o obdavčljivih dohodkih, ki niso oproščeni plačila dohodnine 11.04.2020 11.04.2020
Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uredba-davčna - neuradno prečiščeno besedilo) 10.11.2018 [!] 31.08.2021 12.11.2018
Pravilnik o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 04.06.2016 03.06.2016
Pravilnik o transfernih cenah (Pravilnik-TC; neuradno prečiščeno besedilo) 21.01.2012 [!] 23.01.2012
Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj 01.01.2012 [!] 05.10.2012
OBVESTILO o uveljavitvi in začetku uporabe olajšave oziroma ugodnosti v zvezi s tveganim kapitalom 13.07.2008 03.10.2008
OBVESTILO o uveljavitvi in začetku uporabe davčne regijske olajšave za raziskave in razvoj 16.08.2007 05.10.2007
Pravilnik o priznani obrestni meri (Pravillnik-POM; neuradno prečiščeno besedilo) 13.06.2007 27.07.2021 13.06.2007
Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije 01.01.2007 24.05.2007
Pravilnik o pogojih za oprostitev plačila dohodnine od prejemkov iz medsosedske pomoči med kmetijskimi gospodarstvi v okviru strojnih krožkov 01.01.2007 10.01.2007
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 26