aktualno arhiv vse     Število vpisov: 60
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine ('dostava-obdavčljivi dohodki' - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 11.05.2022
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ("REK obrazci" - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 18.07.2022
Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) 01.09.2022 10.05.2022
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ("REK obrazci") 01.09.2022 [!] 01.09.2022 10.05.2022
Pravilnik o objavah prodaj in izvajanju spletne javne dražbe FURS 01.05.2022 04.04.2022
Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 21.04.2022 22.04.2022
Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (PZDavP - neuradno prečiščeno besedilo) 26.03.2022 28.03.2022
Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 26.03.2022 20.04.2022 30.03.2022
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu ("REK obrazci" - neuradno prečiščeno besedilo) 26.03.2022 31.12.2022 29.03.2022
Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) 01.03.2022 31.08.2022 23.03.2022
Seznam držav in jurisdikcij, ki jim ob izpolnitvi pogojev, opredeljenih v pravnih instrumentih za avtomatično izmenjavo informacij, Republika Slovenija namerava zagotavljati informacije o finančnih računih 10.01.2022 19.01.2022
Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb ('obračun DDPO' - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2022 [!] 01.02.2022
Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti ('obračun DOHDej' - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2022 [!] 28.03.2022
Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine ('dostava-obdavčljivi dohodki' - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2022 [!] 31.12.2022 30.03.2022
Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (PZDavP - neuradno prečiščeno besedilo) 11.09.2021 25.03.2022 30.08.2021
Pravilnik o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 24.02.2021 11.02.2021
Seznam držav in jurisdikcij, ki jim ob izpolnitvi pogojev, opredeljenih v pravnih instrumentih za avtomatično izmenjavo informacij, Republika Slovenija namerava zagotavljati informacije o finančnih računih 21.01.2021 09.01.2022 23.02.2021
Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (PZDavP - neuradno prečiščeno besedilo) 31.07.2020 31.12.2020 31.07.2020
Pravilnik o rokih in načinu izmenjave podatkov, ki so potrebni za pripravo seznamov pravnih oseb – neplačnikov 08.01.2020 24.12.2019
Pravilnik o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 23.12.2019
Pravilnik o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 23.12.2019
Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 23.12.2019
Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, in podatkov o naknadnih vplačilih ter kapitalskih deležih družbenikov v osebnih družbah 01.01.2020 [!] 27.12.2019
Pravilnik o obrazcih za priglasitev začetka, konca in sprememb ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 15.01.2020
Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb ('obračun DDPO' - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 31.12.2021 17.11.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 60