aktualno arhiv vse     Število vpisov: 59
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ("REK obrazci" - neuradno prečiščeno besedilo) 01.04.2023 09.01.2023
Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 07.01.2023 05.01.2023
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ("REK obrazci" - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 31.03.2023 18.07.2022
Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti ('obračun DOHDej' - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 12.01.2023
Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine ('dostava-obdavčljivi dohodki' - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 11.05.2022
Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 06.01.2023
Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (PZDavP - neuradno prečiščeno besedilo) 31.12.2022 11.01.2023
Pravilnik o elektronskem vročanju v davčnih zadevah (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 31.12.2022 11.01.2023
Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) 01.09.2022 10.05.2022
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ("REK obrazci") 01.09.2022 [!] 01.09.2022 10.05.2022
Pravilnik o objavah prodaj in izvajanju spletne javne dražbe FURS 01.05.2022 04.04.2022
Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 21.04.2022 31.12.2022 22.04.2022
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu ("REK obrazci" - neuradno prečiščeno besedilo) 26.03.2022 31.12.2022 29.03.2022
Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (PZDavP - neuradno prečiščeno besedilo) 26.03.2022 30.12.2022 28.03.2022
Seznam držav in jurisdikcij, ki jim ob izpolnitvi pogojev, opredeljenih v pravnih instrumentih za avtomatično izmenjavo informacij, Republika Slovenija namerava zagotavljati informacije o finančnih računih 10.01.2022 19.01.2022
Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb ('obračun DDPO' - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2022 [!] 01.02.2022
Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, in podatkov o naknadnih vplačilih ter kapitalskih deležih družbenikov v osebnih družbah (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2022 13.01.2023
Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine ('dostava-obdavčljivi dohodki' - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2022 31.12.2022 13.01.2023
Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti ('obračun DOHDej' - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2022 [!] 31.12.2022 28.03.2022
Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2022 10.01.2023
Pravilnik o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 24.02.2021 11.02.2021
Seznam držav in jurisdikcij, ki jim ob izpolnitvi pogojev, opredeljenih v pravnih instrumentih za avtomatično izmenjavo informacij, Republika Slovenija namerava zagotavljati informacije o finančnih računih 21.01.2021 09.01.2022 23.02.2021
Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (PZDavP - neuradno prečiščeno besedilo) 31.07.2020 31.12.2020 31.07.2020
Pravilnik o rokih in načinu izmenjave podatkov, ki so potrebni za pripravo seznamov pravnih oseb – neplačnikov 08.01.2020 24.12.2019
Pravilnik o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 23.12.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 59