aktualno arhiv vse     Število vpisov: 59
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Seznam računov, ki izpolnjujejo zahteve in se obravnavajo kot izključeni računi v RS 12.04.2024 26.04.2024
Pravilnik o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 10.02.2024 02.02.2024
Seznam držav in jurisdikcij, ki jim ob izpolnitvi pogojev, opredeljenih v pravnih instrumentih za avtomatično izmenjavo informacij, Republika Slovenija namerava zagotavljati informacije o finančnih računih 15.01.2024 28.03.2024
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ("REK obrazci" - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2024 [!] 10.10.2023
Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) 01.01.2024 [!] 10.10.2023
Pravilnik o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 12.08.2023 09.02.2024 02.08.2023
Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (PZDavP - neuradno prečiščeno besedilo) 08.07.2023 10.07.2023
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ("REK obrazci" - neuradno prečiščeno besedilo) 01.04.2023 31.12.2023 09.01.2023
Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 07.01.2023 05.01.2023
Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 06.01.2023
Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine ('dostava-obdavčljivi dohodki' - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 01.01.2023 11.05.2022
Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine ('dostava-obdavčljivi dohodki' - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 13.11.2023
Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb ('obračun DDPO' - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 04.01.2024
Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti ('obračun DOHDej' - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 01.01.2023 12.01.2023
Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti ('obračun DOHDej' - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 08.01.2024
Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 11.12.2023
Pravilnik o elektronskem vročanju v davčnih zadevah (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 31.12.2022 11.01.2023
Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (PZDavP - neuradno prečiščeno besedilo) 31.12.2022 07.07.2023 11.01.2023
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ("REK obrazci") 01.09.2022 [!] 01.09.2022 10.05.2022
Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) 01.09.2022 31.12.2023 10.05.2022
Pravilnik o objavah prodaj in izvajanju spletne javne dražbe FURS 01.05.2022 04.04.2022
Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 21.04.2022 31.12.2022 22.04.2022
Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, in podatkov o naknadnih vplačilih ter kapitalskih deležih družbenikov v osebnih družbah (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2022 13.01.2023
Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2022 31.12.2022 10.01.2023
Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb ('obračun DDPO' - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2022 [!] 31.12.2022 01.02.2022
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 59