aktualno arhiv vse     Število vpisov: 18
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 09.03.2024 12.03.2024
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2024 [!] 08.01.2024
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 01.01.2024 09.01.2024
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 20.12.2022 [!] 31.12.2023 21.12.2022
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 25.12.2021 [!] 19.12.2022 29.12.2021
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 25.09.2021 31.12.2023 25.09.2021
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2021 24.12.2021 03.02.2021
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 25.12.2019 [!] 31.12.2020 15.01.2020
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 22.12.2018 24.12.2019 14.01.2019
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (neuradno prečiščeno besedilo) 24.12.2015 13.01.2016
Sklep o določitvi načina izračuna cen plemenitih kovin 11.10.2002 26.10.2007
Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan 30.06.2002 20.07.2002 26.10.2007
Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan 31.03.2002 20.04.2002 26.10.2007
Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan 31.12.2001 26.01.2002 26.10.2007
Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan 30.09.2001 20.10.2001 26.10.2007
Navodilo za uskladitev računovodskih evidenc za uporabnike enotnega kontnega načrta z zakonom o računovodstvu 25.03.2000 25.10.2007
Navodilo za uskladitev računovodskih evidenc po tretjem odstavku 56. člena Zakona o računovodstvu 19.11.1999 24.10.2007
Navodilo za uskladitev računovodskih evidenc po tretjem odstavku 59. člena Zakona o računovodstvu 19.11.1999 24.10.2007
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 18