aktualno arhiv vse     Število vpisov: 17
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravilnik o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 12.08.2023 02.08.2023
Pravilnik o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 22.03.2023 11.08.2023 09.03.2023
Akt o vodenju registra transakcijskih računov 06.08.2021 04.08.2021
ZAKON O PLAČILNIH STORITVAH, STORITVAH IZDAJANJA ELEKTRONSKEGA DENARJA IN PLAČILNIH SISTEMIH (ZPIaSSIED - neuradno prečiščeno besedilo) 06.08.2020 [!] 24.07.2020
Naznanilo o objavi datuma začetka uporabe 117., 118., 119. in 153. člena Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih 14.09.2019 22.06.2018
Naznanilo o objavi datuma začetka uporabe podpoglavja 8.1 Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih 31.10.2018 12.06.2018
TARIFA nadomestil stroškov za posredovanje podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb iz registra transakcijskih računov 01.07.2018 24.05.2018
Akt o vodenju registra transakcijskih računov 01.07.2018 [!] 05.08.2021 22.06.2018
Pravilnik o načinu ravnanja ponudnikov plačilnih storitev v zvezi z izvrševanjem sklepov o izvršbi ali zavarovanju, ki jih izdajo davčni organi 25.05.2018 24.05.2018
ZAKON O PLAČILNIH STORITVAH, STORITVAH IZDAJANJA ELEKTRONSKEGA DENARJA IN PLAČILNIH SISTEMIH (ZPIaSSIED) 22.02.2018 [!] 05.08.2020 24.05.2018
ZAKON O PLAČILNIH STORITVAH IN SISTEMIH (ZPIaSS - neuradno prečiščeno besedilo) 18.09.2016 [!] 21.02.2018 05.07.2016
Akt o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 18.09.2016 30.06.2018 13.09.2016
Navodilo o vsebini, načinu in rokih zbiranja in posredovanja podatkov o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov ter o prometu in stanjih na njihovih transakcijskih računih (neuradno prečiščeno besedilo) 29.12.2012 17.01.2013
Navodilo za vlaganje zahtev za pridobitev osebnih podatkov fizičnih oseb iz registra transakcijskih računov v elektronski obliki 01.07.2010 21.06.2010
TARIFA nadomestil stroškov za posredovanje podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb iz registra transakcijskih računov 01.07.2010 30.06.2018 21.06.2010
Pravilnik o načinu ravnanja ponudnikov plačilnih storitev v zvezi z izvrševanjem sklepov o izvršbi oziroma zavarovanju, ki jih izdajo davčni organi 30.06.2010 24.05.2018 01.06.2010
TARIFA nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja iz letnih poročil poslovnih subjektov 29.08.2009 19.05.2010
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 17