Novosti

Računovodstvo / Računovodstvo / 13.10.2020
16. MSRP 16 - Najemi (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo)
Računovodstvo / Računovodstvo / 28.02.2020
OMEJITVE MULTIDISCIPLINARNIH DEJAVNOSTI RAČUNOVODIJ (C-384/18)