Novosti

Najbolj obiskano

Računovodstvo / Računovodstvo - 10.12.2015
01. SRS 1 (2016) - Opredmetena osnovna sredstva
Računovodstvo / Računovodstvo - 11.12.2015
08. SRS 8 (2016) - Kapital
Računovodstvo / Računovodstvo - 18.12.2018
00. UVOD in OKVIR SRS (2016; neuradno prečiščeno besedilo - NUPB)
Računovodstvo / Računovodstvo - 28.08.2018
15. SRS 15 (2019) - Prihodki
Računovodstvo / Računovodstvo - 03.03.2003
32. SRS 32 - Računovodske rešitve v zavarovalnicah