Novosti

Statistika & info / Svet davkov / 19.04.2021
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah ZDDV-1
Praksa / Mnenja FURS-MF / 16.04.2021
VPLIV POMOČI PKP NA IZRAČUN ODBITNEGA DELEŽA