Novosti

Zakonodaja / Delo in prispevki / 26.02.2024
30.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA JAVNI SEKTOR (KPJS)
Statistika & info / Statistični podatki / 26.02.2024
EURIBOR - evropska medbančna obrestna mera - leto 2024
Statistika & info / Statistični podatki / 23.02.2024
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za FEBRUAR 2024 (izplačilo v mar-2024)