aktualno arhiv vse     Število vpisov: 34
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Seznam držav in jurisdikcij, ki jim ob izpolnitvi pogojev, opredeljenih v pravnih instrumentih za avtomatično izmenjavo informacij, Republika Slovenija namerava zagotavljati informacije o finančnih računih 15.01.2024 28.03.2024
REZIDENTSKI STATUS – obrazci za ureditev statusa (interni obrazci FURS) 28.02.2019 28.02.2019
Pravilnik o vsebini, obliki in načinu dostave podatkov o plačilu dohodka osebi, ki se po drugem odstavku 58. člena Zakona o davčnem postopku šteje za plačnika davka 06.02.2017 12.01.2017
Uredba o ratifikaciji večstranskega sporazuma med pristojnimi organi o avtomatični izmenjavi informacij o finančnih računih 29.01.2016 [!] 05.02.2016
Pravilnik o obrazcu za obračun davčnih odtegljajev od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov in načinu predložitve obrazca davčnemu organu ("ODO-1 obrazec" - neuradno prečiščeno besedilo) 19.01.2013 21.01.2013
Konvencija o medsebojni upravni pomoči pri davčnih zadevah 01.05.2011 [!] 31.03.2011
Pravilnik o obliki, načinu in vsebini podatkov, ki jih mora pooblaščeni tuji posrednik zagotavljati plačniku davka oziroma pooblaščencu 01.07.2010 28.06.2010
Pravilnik o obrazcu za obračun davčnega odtegljaja od plačil dohodkov iz finančnih instrumentov osebam, ki jih prejmejo za tuj račun 01.07.2010 28.06.2010
Odredba o določitvi zneska dohodka upravičenega imetnika, do katerega predložitev potrdila o davčnem rezidentstvu ni obvezna 01.07.2010 29.06.2010
Obrazci za zahtevke za uveljavitev ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja - KIDO 1-12 (ANG verzija spl. strani DURS-a) 01.01.2007 18.01.2008
Obrazec ODO-1 v italijanskem in madžarskem jeziku (ITA/MAD verzija s spl. strani DURS-a) 01.01.2007 23.06.2008
Obrazec ODO-1 v angleškem in nemškem jeziku (neuraden prevod) 01.01.2007 23.06.2008
Obrazci za zahtevke za uveljavitev ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja - KIDO 1-12 (ITA verzija spl. strani DURS-a) 01.01.2007 23.06.2008
Obrazci za zahtevke za uveljavitev ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja - KIDO 1-12 (MAD verzija spl. strani DURS-a) 01.01.2007 23.06.2008
Obrazci za zahtevke za uveljavitev ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja - KIDO 1-12 (neuraden prevod v nemški jezik) 01.01.2007 09.07.2008
Pravilnik o obrazcih zahtevkov za uveljavitev ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja ('KIDO obrazci') 01.01.2007 09.01.2007
Obrazci za zahtevke za uveljavitev ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja - KIDO 1-12 (MAD verzija s spl. strani DURS-a) 01.01.2005 31.12.2006 22.03.2006
Obrazci za zahtevke za uveljavitev ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja - KIDO 1-12 (ITA verzija s spl. strani DURS-a) 01.01.2005 31.12.2006 22.03.2006
Ugotovitev rezidentskega statusa - prihod v RS in odhod iz RS 01.01.2005 22.03.2006
Ugotovitev rezidentskega statusa - prihod v Republiko Slovenijo (neuraden prevod obrazca v angleški jezik) 01.01.2005 06.04.2006
Ugotovitev rezidentskega statusa - prihod v Republiko Slovenijo (neuraden prevod obrazca v nemški jezik) 01.01.2005 06.04.2006
Obrazci za zahtevke za uveljavitev ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja - KIDO 1-12 (neuraden prevod v angleški jezik) 01.01.2005 31.12.2006 24.03.2005
Obrazci za zahtevke za uveljavitev ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja - KIDO 1-12 (neuraden prevod v nemški jezik) 01.01.2005 31.12.2006 24.03.2005
Obrazci za zahtevke za uveljavitev ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja - KIDO 1-12 (ANG verzija s spl. strani DURS-a) 01.01.2005 31.12.2006 06.05.2005
Zahtevek za izdajo potrdila o rezidenstvu v RS za namene izvajanja konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka 01.01.2005 06.05.2005
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 34