aktualno arhiv vse     Število vpisov: 4
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
Odločba Ustavnega sodišča - 7. alineja prvega in drugi odstavek 65. člena ZUTD (03.05.2022) 07.04.2022 05.05.2022
Odločba Ustavnega sodišča - tretji, četrti in peti odstavek 89. člena ZDR-1 in 156.a člen ZJU (24.12.2021) 18.11.2021 28.12.2021
Odločba Ustavnega sodišča - 47. člen ZUTD (25.02.2020) 06.02.2020 26.02.2020
Odločba Ustavnega sodišča - prvi odstavek 102. člena in 103. člen ZPIZ-1 ter četrti odstavek 40. člena ZZRZI (21.10.2011) 14.09.2011 25.10.2011
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 4