aktualno arhiv vse     Število vpisov: 74
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
VEČSTRANSKI SPORAZUM MED PRISTOJNIMI ORGANI O AVTOMATIČNI IZMENJAVI INFORMACIJ O DOHODKIH, PRIDOBLJENIH Z DIGITALNIH PLATFORM 18.11.2023 [!] 20.11.2023
MAROKO - Konvencija med Republiko Slovenijo in Kraljevino Maroko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka (BKMIDO) 01.01.2023 09.01.2017
VEČSTRANSKA KONVENCIJA O IZVAJANJU Z MEDNARODNIMI DAVČNIMI SPORAZUMI POVEZANIH UKREPOV ZA PREPREČEVANJE ZMANJŠEVANJA DAVČNE OSNOVE IN PREUSMERJANJA DOBIČKA (MVKPZDO - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 26.01.2023
ŠVEDSKA - Konvencija med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom (BSEODO) 01.01.2022 13.10.2021
NIZOZEMSKA - Memorandum o soglasju med FURS in Nizozemsko davčno upravo o izmenjavi informacij v zadevah v zvezi z neposrednim obdavčevanjem 01.01.2020 [!] 17.02.2021
VEČSTRANSKI SPORAZUM MED PRISTOJNIMI ORGANI O IZMENJAVI POROČIL PO DRŽAVAH 01.01.2018 [!] 22.12.2016
JAPONSKA - Konvencija med Republiko Slovenijo in Japonsko o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom, s protokolom (BJPODO) 01.01.2018 08.06.2017
INDIJA - Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka (BINIDO - neuradno prečiščeno besedilo) 01.03.2017 07.12.2016
KAZAHSTAN - Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kazahstan o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BKZIDO) 01.01.2017 15.02.2017
NORVEŠKA - Konvencija med Republiko Slovenijo in Kraljevino Norveško o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka (BNOIDO) 01.01.2016 [!] 31.03.2016
LUKSEMBURG - Konvencija med Republiko Slovenijo in Velikim vojvodstvom Luksemburg o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BLUIDO - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2015 27.05.2014
KOSOVO - Konvencija med Republiko Slovenijo in Republiko Kosovo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BXKIDO) 01.01.2015 14.01.2014
IRAN - Sporazum med Republiko Slovenijo in Islamsko republiko Iran o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BIRIDO) 01.01.2015 18.04.2014
ZAE - Sporazum med Vlado republike Slovenije in Vlado Združenih arabskih emiratov o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka (BAEIDO) 01.01.2015 27.05.2014
ZDA - Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA (BUSSDP) 01.07.2014 22.07.2014
JERSEY - Sporazum med Republiko Slovenijo in Jerseyjem o izmenjavi informacij v zvezi z davčnimi zadevami (BGBIIDZ) 23.06.2014 13.05.2014
GRUZIJA - Sporazum med Republiko Slovenijo in Gruzijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BGEIDO) 01.01.2014 27.08.2013
UZBEKISTAN - Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Uzbekistan o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BUZIDO) 01.01.2014 28.08.2013
KUVAJT - Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado države Kuvajt o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BKWIDO) 01.01.2014 14.10.2010
ARMENIJA - Konvencija med Republiko Slovenijo in Republiko Armenijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BAMIDO) 01.01.2014 08.04.2011
ŠVICA - Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom Švicarske konfederacije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje (BCHIDO - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2014 25.04.2013
OTOK MAN - Sporazum med Republiko Slovenijo in Otokom Man o izogibanju dvojnega obdavčevanja posameznikov (BGBIMIDO) 01.01.2013 02.07.2012
AVSTRIJA - Protokol med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo in dodatni protokol o spremembah konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje, podpisane v Ljubljani 1. oktobra 1997, spremenjene s protokolom, podpisanim v Ljubljani 26. septembra 2006 (BATIDO-B) 01.01.2013 26.11.2012
AZERBAJDŽAN - Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Azerbajdžan o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka (BAZIDO) 01.01.2013 14.08.2012
ISLANDIJA - Konvencija med Republiko Slovenijo in Islandijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka (BISIDO) 01.01.2013 14.08.2012
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 74