aktualno arhiv vse     Število vpisov: 8
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Tarifa nadomestil stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 09.08.2023 01.08.2023
Pravila o izvajanju obveznega večstranskega pobota (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 05.08.2023 01.08.2023
ZAKON O PREPREČEVANJU ZAMUD PRI PLAČILIH (ZPreZP-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 08.11.2022 [!] 14.11.2022
ZAKON O PREPREČEVANJU ZAMUD PRI PLAČILIH (ZPreZP-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 24.10.2020 07.11.2022 05.11.2020
Pravila o vodenju registra menic, protestiranih zaradi neplačila ter postopku vpisov v register 02.04.2013 04.03.2013
Tarifa nadomestil stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota 16.03.2013 08.08.2023 04.03.2013
Pravila o izvajanju obveznega večstranskega pobota 16.03.2013 04.08.2023 04.03.2013
Pravilnik o rokih, vsebini, obliki in načinu izmenjave podatkov, ki so potrebni za postopek izvzema obveznosti iz sistema obveznega večstranskega pobota 16.04.2011 [!] 19.04.2011
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 8