aktualno arhiv vse     Število vpisov: 3
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
UREDBA KOMISIJE (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 12.03.2019 18.12.2019
UREDBA KOMISIJE (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 10.07.2017 18.12.2019
DIREKTIVA SVETA (EU) 2015/2060 z dne 10. novembra 2015 o razveljavitvi Direktive 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti 01.01.2016 [!] 01.01.2016 20.11.2015
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 3