Novosti

Računovodstvo / Revizija / 16.01.2020
Pravilnik o poročanju revizijskih družb
Računovodstvo / Revizija / 09.07.2019
Hierarhija pravil revidiranja