aktualno arhiv vse     Število vpisov: 5
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravilnik o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 10.02.2024 02.02.2024
Pravilnik o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 12.08.2023 09.02.2024 02.08.2023
ZAKON O OPRAVLJANJU PLAČILNIH STORITEV ZA PRORAČUNSKE UPORABNIKE (ZOPSPU-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 10.08.2019 [!] 29.07.2019
Pravilnik o načinu izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila 18.05.2019 20.05.2019
IZDAJANJE ELEKTRONSKIH RAČUNOV JAVNEMU SEKTORJU S 1.1.2015 – BANČNO POSLOVANJE 01.01.2015 15.10.2015
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 5