aktualno arhiv vse     Število vpisov: 3
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI POSAMEZNIH VRST DRUŽB IN NAČELO PRIKAZOVANJA RESNIČNE IN POŠTENE SLIKE – Knjiženje diskonta v zvezi z brezobrestnim dolgom z rokom vračila nad enim letom kot odhodka v poslovni izid in knjiženje nabavne cene stalnega sredstva med sredstva v bilanco stanja z odbitkom diskonta (c-640/18) 23.04.2020 24.04.2020
OMEJITVE MULTIDISCIPLINARNIH DEJAVNOSTI RAČUNOVODIJ (C-384/18) 27.02.2020 28.02.2020
OBJAVA LETNIH KONSOLIDIRANIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV NEKATERIH VRST DRUŽB – Uporaba pravil o objavi teh računovodskih izkazov za družbe prava države članice, ki pripadajo skupini, katere nadrejeno podjetje je družba prava druge države članice (C-528/12) 06.02.2014 24.06.2014
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 3