aktualno arhiv vse     Število vpisov: 64
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA IN PRAVICA DO ODBITKA OD DAVČNE OSNOVE – Različno obravnavanje rezidentov in nerezidentov (C-394/20) 21.12.2021 23.12.2021
PROMETNI DAVEK ZA TELEKOMUNIKACIJSKE OPERATERJE – Progresivni davek, ki bolj bremeni podjetja v lasti fizičnih ali pravnih oseb drugih držav članic kot nacionalna podjetja – Nevtralnost zneska prometa kot merilo razlikovanja (C-75/18) 03.03.2020 04.03.2020
PLAČILO ENOTNEGA DAVKA NA STAVE – Svoboda opravljanja storitev – Načelo prepovedi diskriminacij (C-788/18) 26.02.2020 27.02.2020
PROSTI PRETOK KAPITALA IN OPROSTITEV DAVKA NA DEDIŠČINE – Trajnostno gospodarjenje z gozdovi (C-679/17) 22.11.2018 27.11.2018
ZNIŽANJE DDD, KI SE UPORABLJA ZA ZAPUŠČINE, v katere je vključeno premoženje, ki je že bilo predmet dedovanja, ki je bilo s tem davkom obdavčeno v tej državi članici (C-123/15) 30.06.2016 07.07.2016
PODARITEV NEPREMIČNINE, KI JE NA NACIONALNEM OZEMLJU –Nacionalni predpisi, ki določajo večjo davčno olajšavo za rezidente kot za nerezidente – Obstoj izbirne ureditve, ki vsaki osebi s stalnim prebivališčem v državi članici EU omogoča uporabo višje olajšave (C-479/14) 08.06.2016 08.06.2016
OPROSTITEV DAVKA NA DEDIŠČINE V ZVEZI Z GLAVNIM PREBIVALIŠČEM POD POGOJEM, DA IMA DEDIČ V TEJ DRŽAVI ČLANICI STALNO PREBIVALIŠČE (C-244/15) 26.05.2016 08.08.2016
NACIONALNI DAVKI, KI BREMENIJO UPORABO IGRALNIH AVTOMATOV, NAMEŠČENIH V IGRALNIH SALONIH – Nacionalna zakonodaja, ki prepoveduje uporabo igralnih avtomatov zunaj igralnic (C-98/14) 11.06.2015 15.06.2015
KOMANDITNA DELNIŠKA DRUŽBA KOT OSEBNA ALI KAPITALSKA DRUŽBA – Zavezanost dajatvi na zbiranje kapitala (C-357/13) 22.04.2015 28.04.2015
BREZPLAČNA DODELITEV PRAVIC DO EMISIJ TOPLOGREDNIH PLINOV V EU - Obdavčitev take dodelitve z davkom na darila (C-43/14) 26.02.2015 17.03.2015
DAVEK NA DARILA - Neoprostitev za posestvo, ki je na ozemlju druge države članice (C-133/13) 18.12.2014 18.12.2014
DOHODKI IZ DOBITKOV PRI IGRAH NA SREČO - Različna obdavčitev dobitkov iz tujine in dobitkov iz nacionalnih igralnic (C-344/13 in C-367/13) 22.10.2014 22.10.2014
POVRAČILO DAVKOV, KI JIH JE DRŽAVA ČLANICA POBRALA S KRŠITVIJO PRAVA UNIJE (C-331/13) 15.10.2014 16.10.2014
OPROSTITEV PLAČILA NEPREMIČNINSKEGA DAVKA NA ZEMLJIŠČA KOT DRŽAVNA POMOČ (C-522/13) 09.10.2014 21.10.2014
POSREDNI DAVKI NA ZBIRANJE KAPITALA – Davek na pretvorbo prinosniških vrednostnih papirjev v imenske ali nematerializirane vrednostne papirje (C-299/13) 09.10.2014 16.10.2014
RAZLIČNO OBRAVNAVANJE REZIDENTOV IN NEREZIDENTOV PRI DAVKU NA DEDIŠČINE IN DARILA - Nepremičnina, ki leži v državi članici - Pravica do odbitka od davčne osnove (C-181/12) 17.10.2013 18.10.2013
PRIDOBITEV DELEŽA Z DEDOVANJEM, KOT EDINI DRUŽBENIK, V KAPITALSKI DRUŽBI S SEDEŽEM V TRETJI DRŽAVI - Nacionalna zakonodaja, ki izključuje davčne ugodnosti za udeležbo v takih družbah (C-31/11) 19.07.2012 20.07.2012
NEVRAČILO TROŠARINE KUPCEM IZDELKOV, NA KATERE JE BILA PREVALJENE TROŠARINA (C-94/10) 20.10.2011 27.10.2011
DAVKI NA DEDIŠČINE ZA IMENSKE DELNICE – Zastaralni rok za cenitev delnic, ki je pri družbah nerezidentkah daljši kot pri družbah rezidentkah (C-132/10) 15.09.2011 16.09.2011
PRAVNE OSEBE S SEDEŽEM V TRETJI DRŽAVI IN POSEST NEPREMIČNIN V DRŽAVI ČLANICI - Davek na tržno vrednost teh nepremičnin (C-384/09) 05.05.2011 06.05.2011
DAVEK NA DEDIŠČINE ZA VOLILO V KORIST NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ - Zavrnitev uporabe znižane stopnje, če imajo te organizacije poslovni sedež v drugi državi članici od tiste, v kateri je zapustnik dejansko prebival ali delal (C-25/10) 10.02.2011 11.02.2011
POSEST NEPREMIČNIN V DRŽAVI ČLANICI S STRANI PRAVNE OSEBE S SEDEŽEM V ČLANICI EGP - Oprostitev davka na tržno vrednost nepremičnin (C-72/09) 28.10.2010 04.11.2010
UDELEŽBA V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA IN OBVEZNOSTI V ZVEZI S PLAČILOM PRISPEVKOV IN DAVKOV - Preizkus veljavnosti potrdil pristojnih organov države članice, v kateri imajo sedež tuji ponudniki (C-74/09) 15.07.2010 20.07.2010
RAZLAGA DOLOČB SPORAZUMA MED EU IN ŠVICO O PROSTEM GIBANJU OSEB - ENAKO OBRAVNAVANJE PRI POBIRANJU DAVKA ZA ZAKUP LOVIŠČ (C-70/09) 15.07.2010 13.09.2010
DAVEK NA POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA - Nacionalna ureditev, ki določa obdavčitev registracije akta o povečanju osnovnega kapitala družbe - Solidarna odgovornost družbe vpisnice povečanja kapitala in notarja za plačilo davka - Neobstoj dejanskega vložka kapitala (C-35/09) 01.07.2010 05.07.2010
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 64